Archive for janvāris, 2013

Pagarināts civiltiesiskais līgums ar VARAM

Otrdiena, janvāris 29th, 2013

Ņemot vērā to, ka objektīvu apstākļu dēļ – līguma saskaņošanas aizkavējums ar VAS „Latvijas valsts ceļi”, kā arī biežās lietavas rudenī, paaugstināts gruntsūdens līmenis, „Latvenergo” elektro kabeļu un komunikāciju tīklu neatbilstību plāniem, gruntsūdens novadīšanas neparedzētie šķēršļi, A/S BMGS būvnieki nevarēja pabeigt iesāktos būvdarbus projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos II posma – Dienvidu daļa” iepriekš noslēgtā līgumā noteiktajos termiņos.

Līdz ar to, lai turpinātu un nodrošinātu projektā paredzēto būvdarbus šajā gadā, SIA „Saulkrastu komunālserviss” pagarināja civiltiesisko līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministriju (VARAM). Lai nodrošinātu būvuzraudzību tika veikta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums Nr.65/12 ar iepirkuma rezultātā uzvarējušo kompāniju SIA „Eirokonsultantu nams” un tās līgumsabiedrību SIA „Taem Urbanistal” “Par papildus būvuzraudzības pakalpojumiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” II posma ietvaros”. Kā jau iepriekš informējām visus būvdarbus plānots pabeigt 2013.gada beigās.