Archive for jūnijs, 2013

Mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Otrdiena, jūnijs 11th, 2013

Ņemot vērā to, ka kopš 2007.gada, kad Rīgas rajona reģionālais regulators Saulkrastiem apstiprināja divpakāpju ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, ekonomiskā situācija valstī ir krasi mainījusies – ir sadārdzinājusies elektrība, palielinājušās cenas degvielai, paaugstināts dabas resursu nodoklis, kā arī saskaņā ar izmaiņām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 2010.gada 12.maija lēmumā Nr. 1/18 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, SPRK padome ir mainījusi spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Saulkrastu novadā.
Līdz ar SPRK apstiprināto tarifu stāšanos spēkā, t.i., š.g. 1.jūliju, patērētājiem būs jānorēķinās tikai par reāli patērēto pakalpojumu apjomu. Līdz šim aprēķini par pakalpojumu tika veikti ņemot vērā divpakāpju ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas ietvēra ne vien tarifu par saņemto pakalpojumu (mainīgā daļa), bet arī par pastāvīgo daļu – abonēšanas maksu (nemainīgo daļu). Pēc SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izvērtēšanas, regulators apstiprināja jaunus tarifus, atceļot līdzšinējo praksi Saulkrastu novadā papildus maksai par izmantoto pakalpojumu iekasēt arī pastāvīgo jeb abonēšanas maksu.
Regulators SKS apstiprināja šādus tarifus: ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,73 Ls/m3 (bez PVN) un kanalizācijas tarifs 1,19 Ls/m3 (bez PVN), kas pie maziem patēriņiem būs mazāks, kā iepriekšējais tarifs.
Apstiprinātie SKS ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir ekonomiski pamatoti un noteikti tādā apmērā, lai segtu uzņēmuma sniegto pakalpojumu izmaksas. Ja nākotnē mainīsies tarifus ietekmējošie faktori, pastāv iespēja, ka regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt pieņemto lēmumu.
Līdz ar projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ieviešanu, Saulkrastu novada iedzīvotājiem ievērojami uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte un sadzīves kanalizācijas savākšanas pieejamība.