Archive for oktobris, 2013

Izbūvēti jauni ūdensvadu un kanalizācijas tīkli

Pirmdiena, oktobris 14th, 2013

Oktobra sākumā pabeigti darbi pie projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, II posms” – Dienvidu daļa. Šī projekta ietvaros tika izbūvēti un nodoti ekspluatācijā 4932 m pašteces kanalizācijas tīklu, 2838 m kanalizācijas spiedvada un 3571 m ūdensvada tīkla. Tā ir daļa no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” projekta. Jāatzīmē, ka, lai nogādātu savāktos kanalizācijas notekūdeņus uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, tika rekonstruēta viena un izbūvētas trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Ūdens vadu tīkli ir izbūvēti sekojošajās ielās – Bērzu ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Selgas ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Vidus ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Pabažu ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Viršu ielā; Murjāņu ielā; Avotu ielā; Noliktavas ielā no Raiņa ielas līdz Smilšu ielai; Smilšu ielā no Skolas ielas līdz Noliktavas ielai. Savukārt pašteces kanalizācija izbūvēta Rīgas ielas labā pusē no Pļavas ielas līdz Sīkai ielai; Pļavas ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Saules ielā no Pļavas ielas līdz Vidus ielai; Bērzu ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Meža ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Vidus ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Tīklu ielā; Pabažu ielā; Viršu ielā; Jūras ielā; Raiņa ielā no Smilšu ielas līdz atpūtas kompleksam „Saulrieti”; Noliktavas ielā.
Kā jau iepriekš informējām inženiertīklu pievadu izbūve tiek veikta līdz katra gruntsgabala robežai. Lai iedzīvotāji veiktu pieslēgšanos jaunajiem tīkliem, nepieciešamas vērsties pie pakalpojuma sniedzēja SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) ar iesniegumu (pievienojot Zemes grāmatas un zemes robežu plānu kopiju) Liepu ielā 3, Saulkrastos. Kad tiks saņemts iesniegums, SKS izstrādās principiālā pieslēguma shēmu un izdos tehniskos noteikumus. Pieslēguma shēma tiks saskaņota Saulkrastu būvvaldē un kopā ar tehniskiem notiekumiem izsniegta gruntsgabala īpašniekam. Visbeidzot, pēc būvdarbu veikšanas, saņemot atzinumu par inženiertīklu pievadu gatavību ekspluatācijai, tiks noslēgts līgums ar SKS par komunālajiem pakalpojumiem. Jāatgādina, ka būvdarbus drīkst vadīt tikai sertificēts speciālists.