Archive for maijs, 2014

Atjaunos siltumtrasi

Svētdiena, maijs 4th, 2014

Šī gada maijā tiks uzsākti darbi Saulkrastu centrālajā daļā, kur notiks siltumtrases rekonstrukcija. 2012. gadā SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) iesniedza pieteikumu ES Kohēzijas fonda aktivitātē “Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektā “Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā”. Pagājušā gada martā tika noslēgts līgums ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru (LIAA) par šī projekta īstenošanu.
Lai veiktu rekonstrukcijas darbus, tika organizēts iepirkums, kā rezultātā, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, pagājušā gada septembrī SKS noslēdza līgumu ar SIA “Lokširs”. Kopumā tiks nomainīti 268 metri vecās siltumtrases, no katlu mājas Raiņa ielā 7 līdz L.Paegles ielai 4.
Pirms projekta realizācijas LIAA veica projekta realizācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai sagatavošanās darbi norit saskaņā ar likumu. Pārbaudes laikā neatbilstības netika konstatētas.
Projektu plānots pabeigt šī gada jūlijā. Tā kopējās izmaksas 84 750 EUR no kurām 33 900 EUR ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

ES_ar_parakstu

Kohezijas_fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ