Archive for jūlijs, 2014

Var pieteikt asenizācijas pakalpojumu

Trešdiena, jūlijs 30th, 2014

Ņemot vērā to, ka vasaras sezonas laikā Saulkrastu novadā ievērojami palielinās iedzīvotāju skaits un līdz ar to arī ikdienas komunālo pakalpojumu nepieciešamība, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) atgādina, ka iedzīvotāji var pieteikt asenizācijas pakalpojumu. Asenizācijas pakalpojumā ietilpst šķidro atkritumu savākšana, izvešana un utilizācija. Vienas asinizācijas cisternas līdz 6m³ izvešanas cena Saulkrastu novada teritorijā EUR 30,- ar PVN. Ārpus Saulkrastu novada papildus 0,70 eiro par vienu kilometru.
Tāpat tiek veikta arī cauruļu skalošana, aizsērējumu likvidēšana, aku un bedru izsūknēšana, attīrīšanas iekārtu apkope.
Pakalpojums tiek veikts pēc vienreizēja pieteikuma.
Izdevumus, tajā skaitā par papildus veiktajiem darbiem vai izmantotajiem materiāliem, jāapmaksā atbilstoši sastādītajam rēķinam.

Ja iztukšojamās tvertnes sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai LR spēkā esošajos normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus, SKS patur tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu.

Tuvāka informācija pa tālr.67951361