Archive for augusts, 2014

Pieejams jauns ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas veids

Pirmdiena, augusts 4th, 2014

Kopš jūlija beigām, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) saviem klientiem ir nodrošinājis ērtāku ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas veidu. Jau iepriekš ikmēneša fiksētos ūdensskaitītāju rādījumus varēja nodot, informāciju ievadot interneta vietnē www.komunalserviss.lv un tā nonāca pie SKS speciālistiem apstrādei. Arī tagad tos ir iespējams nodot elektroniski SKS interneta vietnē, īpaši izveidotajā sadaļā „Skaitītāju rādījumu nodošana Web”. Jaunā rādījumu nodošana un uzskaite notiek elektroniski un atvieglo sistēmas apkalpošanu. Patlaban abi datu nodošanas veidi darbojas paralēli.
Klientiem rādījumi ir jāiesniedz katru mēnesi, sākot no 25.datuma līdz nākamā mēneša 1.datumam.
Pieslēdzoties sistēmai pirmo reizi, ir jāievada nepieciešamā informācija un jāveic reģistrācija.
Tāpat ir iespēja mainīt ievadīto personīgo informāciju, gadījumā, ja ir notikušas kādas izmaiņas.
Vietnē ērti un pārskatāmi ir apskatāms iepriekš veikto norēķinu pārskats, apmaksātie rēķini, kā arī maksājumi gadu griezumā. Visas veicamās darbības ir saprotamā veidā aprakstītas un vienkārši izdarāmas.
Jaunā sistēma veiksmīgi darbojas, un SKS aicina klientus izmantot pakalpojuma jaunās priekšrocības.