Archive for novembris, 2014

Izbūvēts ūdensvada pievads

Pirmdiena, novembris 3rd, 2014

Š.g. oktobrī SIA ”Saulkrastu komunālserviss” pabeidza ūdensvada pievada izbūves darbus Zvejniekciema kultūras namam. Ūdensvada pievads tika izbūvēts no Atpūtas ielas un Bērzu alejas krustojuma līdz kultūras nama aizmugurējai sienai. Tā kopējais garums ir 186 m. Jaunizbūvētais ūdensvada pievads nodrošinās tīru un kvalitatīvu dzeramā ūdens padevi, tostarp nodrošinot arī ugunsdzēsības prasības, ko nosaka Latvijas būvnormatīvi.
Līdz ar jaunā ūdensvada izbūvi, kas atrodas ārpus kultūras nama, nākamajā gadā būs nepieciešams rekonstruēt iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.
Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu operatīvu ugunsdzēsēju darbu, uz jaunā ūdensvada pievada pie Zvejniekciema kultūras nama ir uzstādīts virszemes ugunsdzēsības hidrants.