Archive for janvāris, 2015

Notiks siltumtrases atjaunošanas darbi

Piektdiena, janvāris 30th, 2015

Pamatojoties ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” un v/a „Latvijas Investīciju attīstības un attīstības aģentūras” (LIAA) noslēgto līgumu, Zvejniekciemā notiks siltumtrases atjaunošanas darbi.
Projekta ietvaros tiks rekonstruēti savu laiku nokalpojušie siltumtīkli Atpūtas ielā un Bērzu alejā, esošos virszemes un pazemes siltumtīklus nomainot ar jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm, tās ieguldot pazemē. Kopumā tiks rekonstruētas siltumtrases 1,2 km garumā. Rekonstrukcijas darbu rezultātā tiks būtiski samazināti siltumenerģijas zudumi, avārijas un ar tiem saistīto piegādes pārtraukumu skaits, kā arī radīta iespēja jauniem pieslēgumiem nākotnē.

Kopējās ieguldījuma attiecināmās izmaksas sastāda apmēram 412 852,33 EUR, no kuriem 40%, jeb 165 140.92 EUR ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Pašlaik notiek būvdarbu iepirkuma procedūra un saskaņošana ar LIAA. Rekonstrukcijas darbus plānots uzsākt šī gada jūnijā.

ES_ar_parakstu Kohezijas_fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ