Archive for maijs, 2015

Noslēgts līgums par Siltumtrašu rekonstrukciju Zvejniekciemā

Otrdiena, maijs 12th, 2015

Šī gada 28.aprīlī SIA “Saulkrastu komunālserviss” noslēdza līgumu „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) ar SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748 par tehniskā projekta izstrādi siltumtrašu rekonstrukcijai un būvdarbu veikšanai. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Kohēzijas fondu. Plānots, ka divus mēnešus notiks tehniskā projekta izstrāde un trīs mēnešus būvniecības darbi. Kopējās izmaksas ir 219 953 eiro. Projekts jāpabeidz līdz šī gada oktobra vidum.

ES_divkrasains Kohezijas_fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ