Archive for jūlijs, 2015

Uzsākta siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

Ceturtdiena, jūlijs 9th, 2015

Jūlija sākumā ir uzsākti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi Zvejniekciemā. Lai iedzīvotājiem samazinātu neērtības, darbi tiek plānoti pa posmiem:
• 9.jūlijs –31.jūlijs Zvejniekciema vidusskola – Atpūtas 1a – Atpūtas un Bērzu alejas ielu krustojums;
• 20.jūlijs – 24.augusts – Atpūtas un bērzu alejas ielu krustojums – Atpūtas 2b – Tallinas 7- bērzu aleja 6;
• 17.augusts – 25.septembris – Bērzu aleja 3 – Bērzu aleja 5 – katlu māja.

Šī gada pavasarī SIA “Saulkrastu komunālserviss” noslēdza līgumu „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) ar SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748 par siltumtrašu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu veikšanu.

Kohezijas_fondsES_ar_parakstu

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ