Archive for septembris, 2015

Pabeigti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi

Sestdiena, septembris 26th, 2015

Lai samazinātu enerģijas zudumus siltumtrasēs, Zvejniekciemā Atpūtas ielā un Bērzu alejā tika veikti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi projektā „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022), kas noslēdzās šī gada septembra beigās.
Būvniecības laikā tika demontētas vecās, savu laiku nokalpojušās siltumtrases un izbūvēti jauni pazemes tīkli, tādejādi ne vien novēršot siltuma zudumus, bet arī uzlabojot apkārtējo vidi, tās vizuālo izskatu. Jaunizbūvētās siltumtrases tika pieslēgtas esošajiem māju siltumtīkliem, kā arī ir izbūvētas vairākas siltumtrašu pieslēguma vietas jauniem patērētājiem. Jaunajās siltumtrasēs būs paaugstināts spiediens, un atbilstoši normatīviem daudzdzīvokļu mājam jābūt siltummezgliem ar atdalošiem siltummaiņiem.
Kopējās rekonstruētais un izbūvētais siltumtrases garums ir 1273 m, kopējais cauruļu garums 2546 m.
Vasaras sākumā SIA „Saulkrastu komunālserviss” parakstīja līgumu ar iepirkuma procedūras kārtībā vinnējušo pretendentu SIA „SANART” par siltumtrašu rekonstrukciju un būvdarbu veikšanu.
Būvniecības darbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līdzfinansētā projekta ietvaros. Līguma kopējā summa 219 953,07 eiro, no kuriem 40 % ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Kohezijas_fondsES_ar_parakstu

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ