Archive for oktobris, 2015

Sastādītas nākamā gada apsaimniekošanas tāmes

Ceturtdiena, oktobris 15th, 2015

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) informē, ka daudzdzīvokļu ēkām, kuras apsaimnieko SKS, ir sastādītas nākamā gada apsaimniekošanas tāmes. Tāmes ir pieejamas Liepu ielā 3. Tuvāka informācija pa tālr.29283625.

Notiks uzklausīšanas sanāksme par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Trešdiena, oktobris 14th, 2015

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2015.gada 27.oktobrī plkst.17.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA ,,Saulkrastu komunālserviss” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Saulkrastos un Zvejniekciemā.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA ,,Saulkrastu komunālserviss” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA ,,Saulkrastu komunālserviss” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2015.gada 26.oktobrim (kontaktpersona Guntis Bērziņš, t.29459303; guntis.berzins@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA ,,Saulkrastu komunālserviss” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Paziņojums par tarifa projektu

Ceturtdiena, oktobris 1st, 2015

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV-2160, 2015.gada 25.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu Saulkrastos un Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)  - 64,33    Piedāvātais tarifs (bez PVN) – 71,37           Tarifa palielinājums (%) -10,9%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. martu. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pārdotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām, mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, tai skaitā: kurināmā cenu un darbinieku atalgojuma izmaiņām un tarifa apstiprināšanu atbilstoši spēkā esošajai tarifu metodikai, izdalot atsevišķi siltumenerģijas ražošanas tarifu, siltumenerģijas sadales un pārvades tarifu un siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA ”Saulkrastu komunālserviss” telpās Liepu ielā 3, Saulkrastos, Rīgas rajonā, LV-2160, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA ”Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli Guntaru Ozoliņu, tālrunis: 67951361.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Liepu ielā 3, Saulkrastos, Rīgas rajonā, LV-2160, e-pasta adrese: apsaimniekošana.sks@apollo.lv, faksa Nr.: 67951817, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.