Archive for novembris, 2015

Kopīgiem spēkiem tapis jauns jumts

Otrdiena, novembris 24th, 2015

Vasarā, veicot apsaimniekojamās daudzdzīvokļu ēkas Ainažu ielā 70 jumta apskati, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) speciālisti konstatēja, ka vecais šīfera jumta segums, kurš tur atradās kopš mājas būvniecības pirmsākumiem ir kritiskā stāvoklī.
Sasaucot mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, vienbalsīgi tika nolemts, ka ēkai nepieciešams jauns jumts. Lai jumta maiņa tiktu paveikta labā kvalitātē un laicīgi, pirms rudens lietavu uzsākšanās, SKS veica nopietnu jumtu remonta darbu firmu atlasi, kas darbus var paveikt kvalitatīvi, ātri un par pieejamiem līdzekļiem.
Kā visatbilstošākā nepieciešamajām prasībām tika atzīta SIA”SKĀRDA SERVISS”, kas darbus paveica līgumā paredzētajā laikā, par kopējo summu – 21 101.14 eiro.
Būvdarbu laikā tika veikta jumta seguma nomaiņa, remontētas jumta nesošās konstrukcijas, kas tika nostiprinātas un izlīdzinātas. Tāpat arī notika vēja kastu, lietus ūdens novadīšanas sistēmas un skursteņu ārējo galu remonts.
SKS izsaka gandarījumu par Ainažu ielas 70 dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju ieinteresētību un atsaucību, kā rezultātā tika īstenots veiksmīgs projekts un gūts apliecinājums tam, ka kopīgiem spēkiem var sasniegt iecerētos rezultātus.