Archive for aprīlis, 2016

Pārbaudīs ūdens patēriņu un informēs par pieslēguma iespējām

Trešdiena, aprīlis 6th, 2016

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) informē, ka sākot ar aprīļa vidu SKS darbinieki, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, pārbaudīs un salīdzinās ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Tām mājsaimniecībām, kurām ir līgums ar SKS par pieslēgšanos centrālajam ūdensvadam, bet nav līguma par kanalizācijas izmantošanu, būs iespēja aizpildīt iesniegumu un izvērtēt tehniskos risinājumus īpašuma pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.
Joprojām iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgties pie centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, iesnieguma veidlapa ar nepieciešamo dokumentu sarakstu ir atrodama SKS mājas lapā.
Pirms pārbaudes SKS darbinieki sazināsies ar ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, kā arī klienti ir aicināti sazināties pa tālr. 67951361,26442261, lai saskaņotu sev vēlamo laiku.
Atgādinām, ka ikmēneša ūdensskaitītāju rādījumus var iesniegt ne vien zvanot, bet arī elektroniski SKS mājas lapā http://komunalserviss.lv/elektroniska-skaititaju-nodosana