Archive for septembris, 2017

Uzņēmumam “Saulkrastu komunālserviss” jauns vadītājs

Piektdiena, septembris 29th, 2017

Sākot ar šī gada oktobri, Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss” (SKS) vadīs Uldis Stunda.
Atklāta konkursa rezultātā U.Stundas kandidatūra tika atzīta par piemērotāko uzņēmuma vadītāja amatam. U.Stundam ir ekonomista, vadībzinību un ēku apsaimniekotāja izglītība. Iepriekšējā U.Stundas darba pieredze saistīta ar darbu gan valsts pārvaldē, strādājot Latvijas Republikas Valsts kontrolē par valsts revidentu, gan privātajā sektorā, strādājot par zvērināta revidenta asistentu audita un revīzijas pakalpojumu nozarē, kā arī AS „Latvijas Gāze”, vadot Ekonomiskās analīzes daļu.
Jaunā SKS vadītāja darba vadmotīvs ir amerikāņu uzņēmēja Henrija Forda teiktais: “Entuziasms ir jebkura progresa pamats. Ja ir entuziasms, ir arī panākumi. Bez entuziasma ir iespējamas tikai atrunas.”

Noslēgušies plānotie ceļu remontdarbi

Pirmdiena, septembris 4th, 2017

Augusta beigās noslēdzās plānotie ceļu remontdarbi, kuru laikā tika veikta kritiskā stāvoklī esošo ielu un ceļu atjaunošana – greiderēšana, tostarp iesēdumu, bedru un citu defektu novēršana, kā arī ceļu apaugumu noņemšana un novadgrāvju tīrīšana.
Vairākos ceļu posmos tika pielietota dubultās virsmas apstrādes tehnoloģija, noklājot grants ceļu ar šķembu un bitumena emulsijas maisījumu. Ar šādu tehnoloģiju apstrādāts ceļš sausajā laikā novērš putēšanu un uzlabo braukšanas apstākļus.
Ceļu remontdarbus par 71256,03 eiro (bez PVN) veica iepirkumā uzvarējušais uzņēmums SIA „Limbažu ceļi”.
Kopumā pašvaldībai pieder ceļi 200 kilometru garumā. Ceļu un ielu uzturēšanā, apsaimniekošanā un neatliekamos remontos pašvaldība iegulda valsts sniegto mērķdotāciju, kā arī savus līdzekļus. Šogad valsts dotācija ir 134 376 eiro, savukārt pašvaldības ieguldījums – 294 546 eiro.