Archive for decembris, 2017

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu jauno gadu!

Pirmdiena, decembris 18th, 2017

Lai Ziemassvētki jums atnes ticību tam, ko visvairāk vēlaties, un jaunajā gadā – lai ir spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!

Iespēja pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Piektdiena, decembris 15th, 2017

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Pieslēdzoties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, mājsaimniecības var izmantot tīru dzeramo ūdeni un centralizētās kanalizācijas priekšrocības – iedzīvotājiem uzlabojas sadzīves kvalitāte, samazinās mājsaimniecības izmaksas, tiek saudzēta apkārtējā vide, kā arī paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.
Šobrīd pie maģistrālajiem tīkliem pašvaldības administratīvajā teritorijā ir iespēja pieslēgties vairāk nekā 400 mājsaimniecību. Iedzīvotāji, kuri nolēmuši veikt pieslēgumus, aicināti vērsties ar iesniegumiem „Saulkrastu komunālservisā”. Detalizētāka informācija pieejama pa tālruni 67951361.

Dzeramā ūdens pārbaude

Ceturtdiena, decembris 7th, 2017

Saskaņā ar Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmu Veselības inspekcija šī gada oktobra vidū veica dzeramā ūdens pārbaudi Saulkrastu novada centralizētajā ūdensvada sadales tīklā.
Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus, tika secināts, ka ūdens paraugs pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst MK noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, tādējādi apliecinot, ka Saulkrastos iedzīvotājiem tiek piegādāts kvalitatīvs un nekaitīgs dzeramais ūdens.
Veselības inspekcija šādas kontroles veic reizi gadā, informējot par to ūdens apgādes un pakalpojumu sniedzēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss”. Ar veiktās pārbaudes testēšanas pārskatu var iepazīties sadaļā „Ūdensapgāde un kanalizācija” http://komunalserviss.lv/pakalpojumi/udensapgade-un-kanalizacija.