Archive for aprīlis, 2018

Plānots uzsākt darbus Zvejniekciema katlumājas pārbūvei

Otrdiena, aprīlis 10th, 2018

Šī gada aprīlī plānots noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšanu 113 640 eiro apmērā Zvejniekciema katlumājas pārbūves īstenošanai, kas tiks veikts projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” ietvaros.
Tāpat aprīlī tiks uzsākti projekta realizācijas darbi, izstrādājot nepieciešamo dokumentāciju projektēšanai un būvniecībai.
Plānots, ka Zvejniekciema katlumājas pārbūves darbi tiks pabeigti līdz nākamās apkures sezonas sākumam, t.i., šī gada rudenim.

logo-4-50

Noslēdzies iepirkums par inženiertehnisko būvuzraudzību

Ceturtdiena, aprīlis 5th, 2018

Šī gada janvāra beigās sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” izsludināja konkursu „Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta „Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros”.
Izvērtējot pretendentu pieteikumus, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Geo Consultants”. Līguma summa – 67 574 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
SIA „Geo Consultants” veiks kanalizācijas tīklu, kanalizācijas spiedvadu, kanalizācijas sūkņu staciju un ūdensapgādes tīklu inženiertehnisko būvuzraudzību.

logo-4-50