Archive for maijs, 2018

Uzmanību! Darbojas viltus ūdens kvalitātes pārbaužu veicēji

Ceturtdiena, maijs 31st, 2018

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir saņēmis vairākus iedzīvotāju zvanus par personām, kuras cenšoties iekļūt privātīpašumos, uzdodas par ūdens kvalitātes pārbaužu veicējiem.
“Saulkrastu komunālserviss” informē, ka uzņēmuma darbinieki ūdens kvalitātes pārbaudes privātīpašumos neveic un aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, pirms ļaujot svešām personām ienākt privātīpašumā.
Saskaņā ar Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmu Veselības inspekcija reizi gadā veic dzeramā ūdens pārbaudi Saulkrastu novada centralizētajā ūdensvada sadales tīklā. Savukārt SIA “Saulkrastu komunālservis” saskaņā ar Veselības inspekcijas apstiprināto monitoringa programmu veic dzeramā ūdens pārbaudi četras reizes gadā.

Izsludināts iepirkums siltumavota efektivitātes paaugstināšanai Zvejniekciemā

Otrdiena, maijs 15th, 2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” uzsākusi iepirkuma procedūru siltumavota efektivitātes paaugstināšanai, īstenojot Zvejniekciema katlumājas modernizāciju, kuru veiks projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” ietvaros.
Iepirkuma priekšmets ir siltumavota efektivitātes paaugstināšana katlumājā Bērzu alejā 3a, piegādājot un uzstādot šķeldas katlu ar jaudu 1 MW un rezerves kokskaidu granulu katlu ar jaudu 0,4 MW, tajā skaitā, izstrādājot projektu un arī autoruzraudzību un veicot visus nepieciešamos būvniecības darbus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz šī gada 21. maijam.
Plānots, ka Zvejniekciema katlumājas modernizācijas darbi tiks pabeigti līdz nākamās apkures sezonas sākumam.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60

Sāks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus

Pirmdiena, maijs 14th, 2018

Realizējot ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastu novadā, maijā uzsāks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus.
Būvniecības darbi norisināsies vairākos posmos. Pirmie darbi notiks projekta II posmā Duntes un Upes ielā un Jūras prospektā, kā arī projekta IV posmā – Pabažu ielā. Jūnijā darbus plānots uzsākt projekta II posmā Meža prospektā un IV posmā – Mednieku, Tīklu, Skuju, Lašu, Inčupes ielā.
Ar plānoto darbu grafiku var iepazīties interneta vietnes www.komunalserviss.lv sadaļā „Ūdenssaimniecības attīstības projekts” http://komunalserviss.lv/udenssaimniecibas-attistibas-projekts
Neskaidrību gadījumos aicinām sazināties pa tālr. 28638505 (Jānis Kaprano) vai 20242148 (Aleksandrs Zoričs).

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Ceturtdiena, maijs 10th, 2018

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, dezinfekciju, izmantojot hloru.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī būs pieļaujamās normas robežās, un to drīkst izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.
Informējam, ka šogad pirmā hlorēšana tiks uzsākta 15. maijā un turpināsies līdz mēneša beigām.
Nākamā dezinfekcija plānota šī gada septembrī.