Archive for jūnijs, 2018

Noslēdzies iepirkums Zvejniekciema katlumājas modernizācijai

Pirmdiena, jūnijs 11th, 2018

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” izsludinātajā iepirkumā, siltumavota efektivitātes paaugstināšanai Zvejniekciema katlumājai, uzvarējis SIA “AGB SERVISS”.
Plānots, ka jūnija vidū “Saulkrastu komunālserviss” noslēgs līgumu ar iepirkumā procedūrā uzvarējušo firmu.
SIA “AGB SERVISS” izstrādās projektu, kā arī veiks autoruzraudzību un visus nepieciešamos būvniecības darbus. Tāpat uzņēmums, piegādās un uzstādīs šķeldas katlu un rezerves kokskaidu granulu katlu.
Darbi notiek projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” (projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/008) ietvaros.

Logo_garais_KF

Ūdens patēriņa rādījumi jānodod noteiktajā termiņā

Ceturtdiena, jūnijs 7th, 2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina, ka saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2012 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus nolasa klients – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājs, kurš ar pakalpojumu sniedzēju noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu.
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā līgumā noteiktajā termiņā. Rādījumus var iesniegt vairākos veidos, izvēloties ērtāko: zvanot pa tālruni 67951361, rakstot uz e-pastu skaititaji@komunalserviss.lv vai arī uzņēmuma tīmekļa vietnes www.komunalserviss.lv sadaļās „Nodot skaitītāju rādījumus” vai „Skaitītāju rādījumu nodošana Web”.