Archive for decembris, 2018

Plānotas pārbaudes neattīrīto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu nopludināšanas novēršanai

Pirmdiena, decembris 10th, 2018

Ņemot vērā pēdējos mēnešos konstatētos gadījumus, kad atkārtoti no pašu ierīkotajām (decentralizētajām) kanalizācijas sistēmām īpašumos neattīrīti komunālie ūdeņi tiek nelegāli iepludināti Saulkrastu centralizētajā kanalizācijas sistēmā un novadīti apkārtējā vidē (meliorācijas grāvjos), SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai (kur tas ir iespējams) vai izmantot asenizatora pakalpojumus.
Nelegāli iepludinātie neattīrītie sadzīves kanalizācijas notekūdeņi kaitē ne tikai videi – virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātei, bet arī iedzīvotāju veselībai, ja saimniecībā tiek izmantots dzeramais ūdens no urbuma vai akas.
Lai novērstu neattīrīto notekūdeņu nopludināšanu, SIA „Saulkrastu komunālserviss” sadarbībā ar Saulkrastu būvvaldi un pašvaldības policiju plāno veikt pārbaudes.

Katlumājas modernizācija ir pabeigta

Piektdiena, decembris 7th, 2018

Novembra beigās pabeigta Zvejniekciema katlumājas modernizācija, kas tika īstenota projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”.
Projekta mērķis – veicināt energoefektivitāti centralizētajā Zvejniekciema siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Katlumājā, kas atrodas Bērzu alejā 3a, ir uzstādīts šķeldas apkures katls ar jaudu 1MW un kokskaidu granulu apkures katls ar jaudu 0,5 MW. Projekta īstenošana centralizētajā siltumapgādē veicinājusi jaudas pieaugumu no 930 kW līdz 1,0 MW. Jaunajās apkures iekārtās akmeņogļu vietā apkurei turpmāk tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi.

Kopējā projekta summa – 364 815 eiro (ieskaitot PVN), no kuriem 93 359,20 eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts.
logo-4-50

Ūdenssaimniecības darbi notiek vairākos posmos

Ceturtdiena, decembris 6th, 2018

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve, kas ietver septiņus posmus.
Siltie un sausie laika apstākļi ļāvuši darbus turpināt novembrī un arī decembrī. Būvnieks ir izpildījis 2018. gadā plānotos darbu apjomus.
Šogad darbi tika sākti pirmajā, otrajā un ceturtajā posmā. Šī gada decembrī plānots pabeigt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu montāžas darbus un atjaunot ielas ar grants segumu. Asfalta seguma atjaunošana būvdarbu zonā plānota atbilstošos klimatiskajos laika apstākļos – 2019. gada pavasarī. Līdztekus šī gada decembrī pirmajā posmā ir uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā, un plānots, ka objekts pilnībā varētu tikt nodots ekspluatācijā nākamā janvārī vai februārī – tad iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties jaunajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Pirmajā posmā tika izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli Liepu, Amatnieku, Zvaigžņu, Jaunās, Jomas ielās, kā arī centralizētā ūdensapgāde Liepu ielā.
Otrajā posmā darbi notiek Upes, Pērļu, Duntes, Melnsila, Irbenāju, Rītupes un Bebru ielās, kā arī Jūras un Meža prospektos.
Ceturtajā posmā darbi notiek Kāpu, Inčupes, Miera, Rīgas, Pabažu, Mednieku, Kaijas Tīklu, Kadiķu, Lašu ielās.
Šī gada decembra sākumā tika saņemta būvatļauja piektajam posmam, kurā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Avotu, Nometņu, Dīķu un Palejas ielās.
Labiekārtošana būvdarbu vietās tiks pabeigta 2019. gada pavasarī. Nākamajā gadā plānots uzsākt darbus pārējos posmos: trešajā, sestajā un septītajā.
Darbi ietver ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu un atzaru izbūvi, aku izvietošanu, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšanu. Viens no svarīgākajiem darbiem ir pieslēgumu atzaru izbūve līdz īpašumiem. Lai pieslēgtu īpašumu vienotajam ūdenssaimniecības tīklam, aicinām iedzīvotājus rakstīt iesniegumu SIA „Saulkrastu komunālserviss”.
Vēršam uzmanību: pieslēdzoties pašreizējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst veikt pats īpašnieks vai īpašnieka izvēlēts darbu veicējs! Veiktos darbus pieņems SIA „Saulkrastu komunālserviss” ražošanas tehniķis. Būvdarbu izmaksas nosaka pieslēguma ierīkošanas vieta īpašumā, centralizēto tīklu atrašanās vieta uz ielas un apkārtnes reljefs. Pieslēdzot kanalizāciju, ir svarīgi, lai darbotos pašteces vai būtu iespējams izbūvēt spiedvadu.

logo-4-50