Archive for maijs, 2019

Ekspluatācijā tiks nodoti pirmā posma kanalizācijas sistēmas tīkli

Otrdiena, maijs 14th, 2019

Pavasarī ir atsākti būvdarbi ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019). Drīzumā lietošanā tiks nodoti pirmā posma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā.
Lai nodrošinātu pieslēgumu jaunizbūvētajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas šajās ielās, vērsties ar iesniegumiem SIA „Saulkrastu komunālservisā”.
Uzņēmums aicina arī pārējo sešu projekta posmu iedzīvotājus laikus iesniegt pieteikumus, lai pieslēgtos jaunajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas tiks pakāpeniski nodoti ekspluatācijā no 2019. līdz 2021. gadam.
logo-4-50

7. maijā uzsāksies ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Otrdiena, maijs 7th, 2019

Kā jau iepriekš informējām, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā atrodošos ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, dezinfekciju ar hloru.
Šogad pirmā hlorēšana tiks uzsākta 7.maijā un turpināsies līdz 24.maijam.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī būs pieļaujamās normas robežās, un to drīkstēs izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.
Nākamā dezinfekcija plānota šī gada oktobrī.