Archive for jūlijs, 2019

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Ceturtdiena, jūlijs 25th, 2019

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss”  atbilstoši 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā atrodošos ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, dezinfekciju ar hloru.

Hlorēšana tiks uzsākta 26.jūlijā un turpināsies līdz 1.augustam.

Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī būs pieļaujamās normas robežās, un to drīkstēs izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.

Darbu uzsākšana nākošajās ielās ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta ietvaros

Piektdiena, jūlijs 19th, 2019

Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkratos, II kārta” ietvaros būvnieks (personu apvienība “WESEMANN-Edrija-Būvmeistars”)

2019.gada 22.nedēļā (no 22.07.2019.) plāno sākt inženiertīklu izbūves darbus:

- Draudzības ielā (starp Ganību un Ozolu ielu);

- Baltijas ielā

Par darbu veikšanu šajās ielās būvnieks šonedēļ, 2019.gada 21.nedēļā, ir ievietojis informatīvu veidlapu šo ielu iedzīvotāju pastkastēs.

Ūdens padeves pārtraukumi jūlijā

Trešdiena, jūlijs 10th, 2019

Saistībā ar projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”  darbu izpildi:

1) no 2019.gada 10. jūlija līdz 17. jūlijam laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 būs ūdens padeves pārtraukums sekojošām adresēm:

Mētru ielā Nr. 15 un Nr. 19,
Ausekļa ielā Nr. 10.

2) no 2019. gada 10. jūlija līdz 31.jūlijam laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi sekojošām adresēm:

Krasta ielā Nr. 3,  4
Ausekļa ielā Nr. 1, 3,  5,  7,  11
Ainažu ielā Nr.46, 48, 50
Mazās Zvejnieku ielas visiem īpašumiem
Zvejnieku ielā Nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ekspluatācijā nodoti pirmā posma kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas centralizētie tīkli

Piektdiena, jūlijs 5th, 2019

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir nodoti šī projekta pirmā posma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 33 īpašumiem Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli 8 īpašumiem Liepu ielā.
SIA ”Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas minētajās projekta pirmā posma ielās un kuri līdz šim vēl nav vērsušies ar iesniegumiem SIA “Saulkrastu komunālserviss”, to darīt, lai varētu pieslēgties jaunizbūvētajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Tiek plānots, ka 2019.gada jūlijā tiks pabeigti ielu seguma atjaunošanas un apzaļumošanas darbi projekta II (Upes un Melnsila ielas rajons), IV (Pabaži) un V (Palejas ielas rajonā) posmā un uzsākta šo posmu nodošana ekspluatācijā.
Inženiertīklu izbūve tiks turpināta III (Zvejnieku ielas rajons) un VI (Draudzības/Celtnieku ielas rajons) posmā.
Uzņēmums aicina arī pārējo sešu projekta posmu iedzīvotājus laicīgi rakstīt iesniegumus par vēlmi pieslēgties jaunajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas tiks pakāpeniski nodoti ekspluatācijā no 2019.gada līdz 2021.gadam.

logo-4-50