Archive for septembris, 2019

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Otrdiena, septembris 10th, 2019

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA „Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru un ūdensvada dezinfekciju ar hloru.
Kārtējā ūdensvada un rezervuāru hlorēšana tiks veikta oktobra vidū. Šogad dezinfekcija jau notika maijā un jūlija beigās.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī nepārsniegs pieļaujamo normu un to drīkst izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.

Notiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes

Otrdiena, septembris 10th, 2019

SIA „Saulkrastu komunālserviss” speciālisti septembra beigās Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uzsāks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes. Tādēļ ir iespējamas dzeramā ūdens spiediena svārstības un saduļķošanās.
Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu jeb hidrantu pārbaudes saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem jāveic vienu reizi gadā. Hidranti nodrošina iespēju ugunsdzēsības tehnikai ugunsgrēka gadījumā piekļūt pastāvīgam ūdens avotam.
Plānots, ka hidrantu pārbaudes tiks veiktas no 30. septembra līdz 11. oktobrim.

Ūdensapgādes pakalpojumu avārija

Otrdiena, septembris 3rd, 2019

Šodien pēspusdienā notika ūdensvada avārija Zušu/Ziemeļu ielu rajonā, tāpēc ir pārtraukta ūdens padeve.

Notiek darbs pie avārijas novēršanas.