Cienījamie daudzdzīvokļu ēku īpašnieki!

23.februāris, 2008.


Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumie, līdz veiksmīgai daudzdzīvokļu ēku privatizācijas noslēgšanai trūkst vēl tikai viena posma. Privatizētās ēkas jānodod īpašumā personam, kuras privatizējušas maja esošos dzīvokļus ar domājamo daļu (daļu no koplietošanas ēkām un ēkas konstrukcijām).

Šis process var notikt pēc „Pilnvarojuma līguma nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai” līguma parakstīšanas, kuru dzīvokļu īpašnieki slēdz ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”. Ar šo līgumu dzīvokļu īpašnieki piekrīt, ka mājas apsaimniekošanu turpmāk uzņemas SIA „Saulkrastu komunālserviss”.

Saulkrastu pilsētas domes Finanšu komiteja 17.oktobra sēdē nolēma uzdot SIA „Saulkrastu komunālserviss” sadarbībā ar Nekustamo īpašumu nodaļas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju organizēt dzīvokļu īpašumu kopsapulces daudzdzīvokļu māju kopīgās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumu sakārtošanai.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” rīkos kopsapulces, uz kurām tuvākajā laikā tiks aicināti dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki, esiet atsaucīgi un piedalieties kopīgajā apspriešanā!