Nākamgad uzsāksim ūdenssaimniecības projekta realizāciju

27.septembris, 2008.

Septembrī turpinās darbs pie mūsu izstrādātā ūdenssaimniecības attīstības projekta – tas šobrīd jau ir apstiprināts Vides ministrijā, un tā realizācija sāksies jau nākamgad. Atgādinām, ka projekta realizācija paredzēta par pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības piešķirtajiem līdzekļiem. Liels ieguvums – mums projekta izstrādes laikā izdevās samazināt pieprasīto pašvaldības līdzfinansējumu gandrīz uz pusi – no1,5 milj. Ls līdz 758 tūkst. Ls.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 3 jaunus urbumus – ūdens ņemšanas vietas, izbūvēt kanalizāciju, uzcelt 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī ierīkot atdzelžošanas stacijas, sūkņu stacijas un ūdens rezervuārus (sīkāk sk. iedaļā "Ūdenssaimniecības projekts"). Ūdens rezervuāri būs paredzēti atdzelžotajam ūdenim, lai nodrošinātu normālu ūdens padevi liela patēriņa brīžos, kā arī ugunsgrēka gadījumiem. Jaunās sūkņu stacijas nodrošinās normālu ūdens spiedienu visā Saulkrastu teritorijā. Zvejniekciemā notiks ūdens tīklu nomaiņa Ostas ielā, Bērzu alejā un citur. Šie darbi uzlabos mūsu kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmu, ļaujot tai veiksmīgi funkcionēt vēl daudzus gadus.

Kaut arī finansējums tiks piešķirts, ir vajadzīgi papildus līdzekļi, lai izbūvētu ūdensvadus vietās, kur tiks vilkta kanalizācija. Kaut arī projekts to neparedz, lai taupītu resursus un nebūtu vairākas reizes atsevišķi jāveic rakšanas darbi, komunālserviss centīsies pašu spēkiem paveikt šo nozīmīgo darbu. Šobrīd notiek diskusijas par to, kur un kādā veidā visizdevīgāk iegūt vajadzīgos papildus līdzekļus, ja Saulkrastu Pilsētas dome nepiešķirs vajadzīgo finansējumu. Domājams, ka nāksies vērsties bankās, lai lūgtu aizdevumu, jo Komunālservisam nav tādu brīvo līdzekļu.