Aicina darbā apsaimniekošanas un siltumapgādes nodaļas vadītāju

SIA “Saulkrastu komunālserviss” aicina darbā apsaimniekošanas un siltumapgādes nodaļas vadītāju.

Galvenie darba pienākumi:
• Nodrošināt un organizēt namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izpildi atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem;
• Nodrošināt un organizēt siltumapgādes pakalpojumus;
• Organizēt cenu aptaujas, organizēt līgumu slēgšanu un uzturēt sadarbību ar apsaimniekošanas un uzturēšanas nepieciešamo pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. sagatavot tam visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
• Izstrādāt dzīvojamo māju apsaimniekošanas tāmes, energoefektivitātes stratēģiju;
• Vadīt un organizēt pakļautībā esošu darbinieku darbu;
• Sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanas jautājumos;
• Kontrolēt darbu izpildes kvalitāti un to uzraudzību;
• Pārvaldīšanas plānu, līgumu, vienošanos, protokolu un atskaišu sagatavošana.
Prasības pretendentam:
• Darba pieredze vadības jomā, līdzīgā amatā;
• Darba pieredze nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, apsaimniekošanas vai būvniecības nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas zināšanu apjoms – augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2),
• Augstākā izglītība (vēlams tehniskajās zinātnēs);
• Praktiskas iemaņas īpašuma apsaimniekošanā, celtniecības un remonta darbos un siltumapgādē;
• Orientēšanās normatīvos aktos par pašvaldības saimniecisko darbību;
• Augsta atbildības izjūta, saskarsmes kultūra, spēja pielāgoties, precizitāte, mērķtiecība, spēja patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
• Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli;
• Pieredze projektu realizēšanā;
• Zināšanas un izpratne par nekustamā īpašuma tirgus darbības un attīstības tendencēm;
• Labas datorlietotāja iemaņas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Informācija amata kandidātiem:
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām sūtīt pa pastu: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, vai e-pastu: guntars.sks@apollo.lv (ar norādi “Siltumapgādes un labiekārtošanas nodaļas vadītāja amatam”), līdz š.g. 23.decembrim.
Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26529380.

Comments are closed.