Aicina informēt par deklarēto personu skaitu

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina apsaimniekojamo ēku dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi informēt apsaimniekotāju par dzīvoklī deklarēto personu skaita izmaiņām. Tas nepieciešams, lai sastādot rēķinu, precīzi aprēķinātu maksu par saņemtajiem pakalpojumiem.
Informējot par dzīvoklī deklarēto personu skaita izmaiņām, ir jāiesniedz iesniegums, norādot adresi un deklarēto personu skaitu. Iesniegumu var nodot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Liepu iela 3, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV 2160 vai arī elektroniski, parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: apsaimniekosana.sks.@apollo.lv .
Saņemot informāciju par deklarēto personu skaitu, izmaiņas maksājumos tiks veiktas, sākot ar nākamā mēneša 1.datumu.
Papildus vēršam uzmanību uz to, ka iesniegumā norādītie dati tiks salīdzināti ar Iedzīvotāju reģistra datiem un iesniedzējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.

Comments are closed.