Aicina pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

Pakalpojumu sniedzējs SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešami pieslēgumi pie jaunajiem tīkliem, vērsties ar iesniegumiem SKS, lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus pieslēgumu izbūvei. Tuvāka informācija pa tālruni 67951361.
Pagājušā gada nogalē pieņemti ekspluatācijā ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas aptver visu Saulkrastu novadu. Līdz ar to noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”. Daļa tīklu ir izbūvēti no jauna, tostarp veikta pilsētas dzeramā ūdensvadu tīklu un pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana, tajā skaitā izbūvēti kanalizācijas spiedvadi un sūkņu stacijas.
Tāpat SKS aicina iedzīvotājus vērsties ar iesniegumiem savlaicīgi, lai iestājoties piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem un pastāvīgai pozitīvai gaisa temperatūrai, varētu sākt būvniecības darbus.

Comments are closed.