Aicinām izmantot akcijas piedāvājumu

8.jūnijs, 2012.

Arī šogad SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) visu jūnija mēnesi rīko akciju, kuras laikā, apmaksājot visu nenomaksāto rēķinu pamatsummu, kas sakrājusies par SKS sniegtajiem pakalpojumiem, kā iedzīvotājiem tā arī uzņēmumiem, tiks anulēta aprēķinātā kavējuma nauda (līguma sods).

Aicinām izmantot akcijas piedāvājumu !