Aicinām savlaicīgi veikt maksājumus

18.maijs, 2010.

Šī ziema bija neierasti ilga – bagāta ar sniegu un ilglaicīgi noturīgu zemo gaisa temperatūru, kas gandrīz ikvienam sagādāja papildus rūpes un grūtības. Gaisa temperatūrai pazeminoties, iedzīvotājiem nācās patērēt lielu siltuma daudzumu, lai apsildītu apdzīvojamo platību, un līdz ar to, nepieciešamie maksājumi par dzīvokļu apkuri pieauga, kas pamatīgi samazināja iedzīvotāju jau tā sarukušos ienākumus.
Diemžēl, ne visi iedzīvotāji, kuriem SIA „Saulkrastu komunālserviss” sniedz pakalpojumus par tiem ir norēķinājušies, tāpēc Komunālserviss aicina apmaksāt iekrājušos parādus, kā arī piedāvā noslēgt vienošanos par parādu apmaksu.
Šī vienošanās paredz parāda maksājumu termiņa pagarinājumu, maksājumu grafiku sastādot atbilstoši klienta iespējām. Tomēr, jāuzsver, ka vienošanās noslēgšana neatbrīvo klientu no ikmēneša rēķinu savlaicīgas apmaksas.
Jāatzīmē, ka daudzi dzīvokļi īpašnieki izmanto iespēju un slēdz līgumu par parādu apmaksu, kā arī vairāki īrnieki sākuši apmaksāt iekrājušos parādus par apkuri vai pilnībā veikuši parādu apmaksu.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” vēršas ar aicinājumu pie iedzīvotājiem, kuri nav veikuši maksājumus par piegādātajiem pakalpojumiem, sazināties ar Komunālservisa darbiniekiem un risināt apmaksas jautājumus.

Gribam pateikt paldies iedzīvotājiem, kuri arī šajos grūtajos laikos, laicīgi izpilda līgumsaistības, un aicinām ikvienu, kam ir radušās grūtības ar „Saulkrastu komunālserviss” rēķinu apmaksu vai ir kādi citi neskaidri jautājumi, negaidīt, līdz problēma samilzt, bet sazināties ar mums un kopīgi rast risinājumu.