Aprīļa jaunumi

7.maijs, 2008.

Informējam, ka turpmāk visus rēķinus, ko agrāk maksājāt SIA „Saulkrastu komunālservisa” kasē, iedzīvotāju ērtības labad tagad varēs apmaksāt jebkurā bankā, bet Baltic Trust Bankas (GE Money Bank) Saulkrastu filiālē jums nebūs jāmaksā komisijas maksa. No 15. maija komunālservisa kase tiks slēgta un vairs nekādus maksājumus nepieņems. Lūdzam rēķinus apmaksāt savlaicīgi, jo par samaksas datumu tiks uzskatīta diena, kad nauda nonāks komunālservisa kontā, nevis tiks iemaksāta bankā.

28. aprīlī beidzās apkures sezona. Gatavojoties nākamajai sezonai, tiek veikti daži uzlabojumi – tiek uzstādīti siltummezgli, atsevišķās vietās veikta trašu skalošana. Siltumapgādē jau otro gadu ir zaudējumi – šobrīd tie sasniedz vairākus tūkstošus. Pirms diviem gadiem saņemot siltumtīklus, vajadzēja mainīt katlus, trašu daļas, tas prasīja lielus kapitālieguldījumus, siltumtarifi, neskatoties uz nemitīgi augošo inflāciju, netika paaugstināti, lai vēl vairāk neietekmētu iedzīvotāju finansiālo stāvokli. Zaudējumi līdz šim tika segti no papildpakalpojumos iegūtajām finansēm (ūdensvadu būvniecība u.c.), bet šie ienākumi ir neprognozējami, tāpēc uz tiem nevar balstīties turpmāko sezonu laikā. Tas spiež paaugstināt siltumtarifus, lai spētu uzturēt kārtībā siltumtrases.

Skolas ielā 8 tika veikts energoaudits – fotografēšana ar īpašo kameru, kas nosaka vietas, kurās rodas lielākie siltuma zudumi. Kārtējo reizi noskaidrojām, ka ir jāveic sienu un bēniņu siltināšana, kuru no apsaimniekošanas maksām nav iespējams veikt – iedzīvotājiem ir pašiem jāveic ieguldījumi. Tas būtu ļoti saprātīgi, jo siltināšana ievērojami samazinātu maksu par patērēto siltumu, īpaši nozīmīgi tas kļūs nākamajās sezonās, kad prognozēts resursu cenu kāpums.

Notiek ceļu greiderēšana un seguma lāpīšana. Ceļu segumu daudzviet bojāja augstais gruntsūdens līmenis. Daudzviet nepārdomātas būvniecības dēļ ir aizsprostojušies novadgrāvji, tāpēc ledus un sniega kušanas ūdeņi appludināja atsevišķu mājas pagalmus.

Spodrības mēneša laikā sadarbībā ar Saulkrastu Pilsētas domi notika bezmaksas lielgabarīta atkritumu izvešana. Kopumā tika pieņemti 145 izsaukumi, kopā tika izvesti 250-260m3 atkritumu. Atkritumu bija tik daudz, ka tos paredzētajā laikā (no 23.-26. aprīlim) nemaz nevarēja paspēt izvest, izvešana turpinājās arī dažas dienas pēc noteiktā laika beigām. Visvairāk atkritumu nodeva privātmāju iedzīvotāji, secinājums – privātmāju īpašniekiem vajadzētu vairāk padomāt par savu atkritumu apsaimniekošanu. Aicinām šādu akciju laikā iedzīvotājiem savlaicīgi pieteikt savu dalību akcijā, tas ievērojami atvieglinās gan mūsu darbu, gan taupīs jūsu laiku!

Jau šobrīd 15 dažādās Saulkrastu vietās ir uzstādīti atkritumu konteineri šķirotajiem atkritumiem. Tur aicinām jūs bez maksas izmest savus sašķirotos atkritumus!