Apsaimniekošanas paveiktie darbi novembrī

23.janvāris, 2009.

Novembrī apsaimniekošanā veikti darbi, kas uzlabo daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli.

Bīriņu ielā 3 veikta ārdurvju apsūšana ar dēļiem, tika iztīrīta lietus ūdens rene, kā arī uzstādīts automātiskais durvju aizvērējs.

Ostas ielā 19 tika ieliktas durvis siltummezglā, kā arī veikts radiatoru remonts.

Skolas ielā 8 uzstādītas trepju margas, uzbetonēts pakāpiens, restaurētas durvis un veikts siltumtrases remonts. 

Saulkrastu aptiekā un A. Kalniņa ielā 1a tika iztīrīta kanalizācija. Saulkrastu Domes ēkā tika iztīrīta lietus ūdens kanalizācija un nomainīts automātiskais durvju aizvērējs.

Vidrižu ielā 22a notika jumta apsekošana, ceļa seguma remonts, stāvvada nomaiņa, kā arī radiatoru atgaisošana. Šīs mājas 17. dzīvoklī tika veikts radiatoru remonts.

Skolas ielā 5 uzstādīja automātisko durvju aizvērēju, bet Skolas ielā  veica durvju remontu.

Leona Paegles ielā 8 tika veikts koridora lampas remonts un cauruļu siltināšana.

Skolas ielā 4 ntika durvju remonts.

Ainažu ielā 21 a jumts tika notīrīts no sūnām, jumta virsmaz sagatavota un tika uzlīmēts jauns segums.

Atpūtas ielā 2a izgatavoti un uzstādīti 3 aku vāki.

Ostas ielā 17 arī izgatavoti un uzstādīti aku vāki.

Skultes ostā veikts kabeļu remonts.

Skolas ielā 6 un skolas ielā 4 a veikta cauruļu siltināšana.

L.Paegles ielā 4a veikta kanalizācijas tīrīšana, atgaisošana.

Atpūtas ielā 1a uzstādīts sūknis.

Raiņa ielā 3 uzstādīts siltumskaitītājs.