Atjaunos siltumtrasi Zvejniekciemā

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes lēmumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2014. gada 30. aprīlī savā īpašumā pārņēma siltumtrases un katlumāju Zvejniekciemā, līdz ar to pārņemot arī SIA “THERMAL” un v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgto līgumu par siltumtīklu rekonstrukcijas darbu veikšanu ar ES Struktūrfondu līdzfinansējumu.
Projekta ietvaros tiks rekonstruēti siltumtīkli Atpūtas ielā un Bērzu alejā Zvejniekciemā, esošos virszemes un pazemes siltumtīklus nomainot ar jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm, tās ieguldot pazemē. Kopumā tiks rekonstruētas siltumtrases ~ 1,4 km garumā. Rekonstrukcijas darbu rezultātā tiks būtiski samazināti siltumenerģijas zudumi, avārijas un ar tiem saistīto piegādes pārtraukumu skaits, kā arī radīta iespēja jauniem pieslēgumiem nākotnē.
Kopējās ieguldījuma attiecināmās izmaksas sastāda apmēram 412 852,33 EUR, no kuriem 40%, jeb 165 140.92 EUR ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2015. gada maija beigām.

Kohezijas_fonds IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ !   ES_ar_parakstu

Comments are closed.