Augustā paveiktais

4.septembris, 2008.

Plānotie darbi tiek veiksmīgi paveikti, lai sagatavotu Saulkrastus rudens sezonai.

Saulkrastu ielās līdz oktobra sākumam notiks ielu remontdarbi, kurus veic pašvaldības konkursā par visatbilstošāko atzītais uzņēmums, bet darbus uzraugām mēs – SIA „Saulkrastu komunālserviss”. Pagaidām remontdarbi rit ļoti veiksmīgi. Neasfaltēto ielu segums tiek nomainīts pret grants-šķembu maisījumu, no kura neceļas tik lieli putekļi un kurš ir vieglāk greiderējams, nekā tā priekštecis. Ielu segums tiek atjaunots vairāk kā 30 Saulkrastu ielās, apjomīgākie darbi notiek Celtnieku, Draudzības, Enkuru, Irbenāju un Vizbuļu ielās. Vizbuļu iela tiek izbūvēta pilnīgi no jauna.

Lai veiksmīgāk sagatavotos jaunajai apkures sezonai, komunālserviss plāno iegādāties jaunu granulu apkures katlu. Jaunajam katlam būs automatizēta granulu padeve, kas nodrošinās minimālu vajadzību pēc darbaspēka. Šo katlu paredzēts uzstādīt Vidrižu ielas katlu mājā, bet pagaidām komunālservisam nav pietiekami daudz līdzekļu, lai to iegādātos, tāpēc nāksies ņemt kredītu. Lai nodrošinātu normālu siltumpadevi un samazinātu siltuma zudumus, tika veikti arī jumtu remontdarbi Vidrižu un Raiņa ielas katlu mājām.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās notika otrā reaktora tīrīšana, kas samazinās patērētās elektroenerģijas daudzumu un nodrošinās efektīvāku ūdens attīrīšanu. Izdevās to paveikt ļoti laicīgi pirms rudens sākuma, kad gruntsūdeņi pastiprināti ieplūst attīrīšanas iekārtās. Tīrīšanas laikā tika izslēgta neattīrīto notekūdeņu ieplūšana upē, tāpēc to var uzskatīt par ļoti veiksmīgu.