Darbu sācis ūdens uzskaites patēriņa kontrolieris

6.augusts, 2010.

Informējam, ka kopš jūlija sākuma SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) darbu uzsācis ūdens uzskaites patēriņa kontrolieris. Kontroliera darba pienākumos ietilpst ūdensskaitītāju stāvokļa un to derīguma termiņa kontrole, kā arī citu ar ūdens patēriņu un uzskaiti saistīto jautājumu pārbaude.
Turpmāk regulāri tiks veiktas ūdens patēriņa pārbaudes. Pēc kontroliera pieprasījuma, iedzīvotājiem jāuzrāda ar SKS noslēgtie līgumi un cita dokumentācija, kas apliecina ūdens pieslēguma likumību, kā arī jānodrošina piekļuve ūdensskaitītājiem.
Ikvienam iedzīvotājam pie kura dzīvoklī pārbaudē ieradies kontrolieris, ir tiesības pieprasīt ūdens uzskaites kontroliera darba apliecību.