Ekspluatācijā nodotas trīs dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas

13.janvāris, 2012.

Pagājušā gada decembra pēdējās dienās Saulkrastu novadā ekspluatācijā nodotas trīs dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas: Zvejniekciemā – Tallinas ielā 9b, Saulkrastu centrā -Ainažu ielā 26a un Pabažos – Skuju ielā 33, kas nodrošinās patērētājus ar attīrītu ūdeni visā Saulkrastu novadā.

Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvētas Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros un to būvniecību veica a/s „UPB”. Veikto darbu kopējā summa ir 829 600 Ls .

Katrā objektā tika izbūvēts jauns dziļurbums, divi ūdens rezervuāri katrs pa 250 m³ attīrītā ūdens uzkrāšanai, uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta un ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija, kas nodrošina patstāvīgu ūdens spiedienu pilsētas tīklā. Šobrīd ir iespējams nodrošināt atbilstošu spiedienu ūdensvada tīklā arī ugunsgrēka dzēšanas gadījumā, kad tiek izmantoti hidranti. Visas ūdens sagatavošanas stacijas darbojas automātiskā režīmā, kuras var uzraudzīt un regulēt attālināti no datora.
Pirms staciju nodošanas ekspluatācijā tika veiktas dzeramā ūdens analīzes, kuru rezultāti apliecināja ūdens attīrīšanas iekārtu kvalitatīvu darbību.

Nākošais projekta realizācijas posms līdz 2012.gada beigām paredz, izbūvēt ūdensvada maģistrāles, sacilpojot Zvejniekciema ūdensvada tīklus ar Saulkrastu centra ūdensvada tīkliem, kā arī savienoties ar Pabažu ūdensvada tīkliem. Šāda ūdensvada sistēma sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu drošības un kvalitātes uzlabošanu. Turpmākajā Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda finansēšanas periodā tiks ievērojami paplašināti ūdensvada tīkli Saulkrastu novadā, kas nodrošinās pakalpojumu pieejamību tā iedzīvotājiem, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi.