Iedzīvotājiem izskatīšanai tiks nosūtītas jaunās apsaimniekošanas tāmes

6.decembris, 2010.

Ņemot vērā to, ka ir stājušies spēkā jauni Likumi un MK Noteikumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) uzsācis darbu pie jau noslēgto pilnvarojuma līgumu grozījumu izstrādes, lai tie atbilstu spēkā esošajiem Likumiem un MK Noteikumiem. Līgumu grozījumi tiks iesniegti dzīvokļu īpašniekiem apstiprināšanai.
Ir izstrādātas apsaimniekošanas tāmes nākamajam gadam. Apsaimniekošanas tāmēs nav būtisku izmaiņu. Tās izskatīšanai un apstiprināšanai dzīvokļu īpašniekiem tiks nosūtītas kopā ar rēķiniem decembra mēnesī.
Vienlaikus atgādinam, ka MK Noteikumi Nr.1014 nosaka kārtību, kādā iesniegtās tāmes tiek izskatītas un apstiprinātas.
Likumā noteiktajā kārtībā un termiņos tiks organizētas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, kurās SKS speciālisti sniegs atskaiti par apsaimniekošanas rezultātiem 2010.gadā.
Lūdzu, sekojiet informācijai !