Informācija par ceļu tīrīšanu

7.janvāris, 2011.

Ņemot vērā to, ka Saulkrastu novada dome un SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) ziemas periodā saņem daudz sūdzību par netīrītajiem un grūti izbraucamajiem ceļiem, sniedzam skaidrojumu par brauktuvju tīrīšanas darbiem.

Saulkrastu novadā ielas un ceļi, kas atrodas VAS Latvijas valsts ceļu īpašumā ir Rīgas iela ar turpinājumu līdz Lilastei, Ainažu iela, Tallinas iela ar turpinājumu līdz novada robežai, Ozolu iela, Raiņa iela no Rīgas ielas līdz Bīriņu ceļa novada robežai, Vidrižu ceļš, Murjāņu ceļš, Saulkrastu apvedceļš. Par šo brauktuvju uzturēšanu atbild Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) un par šo ceļu stāvokli ziemā gādā LAU ceļu Centra reģiona Rīgas nodaļa, kuras adrese ir Krustpils ielā 4, Rīgā.

Savukārt pārējas novada ielas ir pašvaldības īpašumā un tās tīra SKS. Sniega tīrīšanas darbi sadalīti zonās un tīrīšana notiek atbilstoši iela un ceļu uzturēšanas klasēm. Pirmām kārtām tiek tīrītas augstākas klases ielas pēc tam ielas, kas nodrošina pieslēgumus Latvijas valsts ceļiem un augstāko klašu ielām un tikai pēc tam pārējās ielas.

SKS sniedz arī pakalpojumus ielu un teritoriju attīrīšanai no sniega privātpersonām un uzņēmumiem. Sakarā ar lielo noslogotību SKS būs spiests atteikt pakalpojumus, lai varētu turpināt tīrīt tos ceļus, kas pieder pašvaldībai.

Atgādinām, ka atkarībā no valsts autoceļu klasifikācijas un satiksmes intensitātes, autoceļu seguma, to tehniskā stāvokļa, autoceļu uzturēšanai plānotā (pieejamā) finansējuma un autoceļu ekonomiskās un sociālās nozīmes, autoceļi ir sadalīti vairākās uzturēšanas klasēs, kas atkarīgas arī no ziemas vai vasaras sezonas.

Ar tuvāku aprakstu par Saulkrastu novada ielu un ceļu uzturēšanas klasēm var iepazīties Saulkrastu novada domes mājas lapā www.saulkrasti.lv sadaļas Dome apakšsadaļā Ielu un ceļu uzturēšanas klases http://www.saulkrasti.lv/lv/ielu_un_celu_uzturesanas_klases/536

Sīkāku informāciju par ceļu uzturēšanas un tīrīšanas darbiem var iegūt zvanot SKS 67951361.