Jaunumi

Notiks ūdens rezervuāru dezinfekcija, sākot ar 2020.gada 15.maiju

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, dezinfekciju, izmantojot hloru.

Informējam, ka 2020.gada 15. maijā tiks uzsākta ūdensrezervuāru dezinfekcija un tā turpināsies līdz mēneša beigām. Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī būs pieļaujamās normas robežās, un to drīkst izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Administrācija

Klientu apkalpošana valsts ārkārtas situācijas laikā

Cien. Klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, SIA “Saulkrastu komunālserviss” no šī gada 16. marta līdz 9.jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Liepu ielā 3, Saulkrastos.

Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem::

1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.nr. 67961361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv,

2) par rēķiniem un maksājumiem – pa tālr.nr. 25602831,

3) par pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, tehniskajiem noteikumiem un izbūvēto tīklu pieņemšanām – pa tālr.nr. 28638505,

4) par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, ielu apgaismojumu, traktortehnikas pakalpojumiem – pa tālr.nr: 20242148,

5) par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem, pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem un siltumenerģijas piegādi – pa tālr.nr: 29283625 ,

6) dokumentus iespējams atstāt pasta kastītē pie biroja ēkas Liepu ielā 3, Saulkrastos.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Administrācija