Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā darbi atsāksies pavasarī

Pirmdiena, februāris 11th, 2019

Šobrīd līdz pavasarim ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir tehnoloģiskais pārtraukums. Darbus plānots atsākt pavasarī, līdzko būs atbilstoši klimatiskie apstākļi. Tad tiks turpināta arī ceļu seguma atjaunošana un labiekārtošana vietās, kur nepiemērotu laikapstākļu dēļ darbi netika pabeigti.
Projekta īstenošana pavisam plānota septiņos, pakāpeniski izpildāmos posmos. 2018. gadā darbi tika sākti pirmajā, otrajā un ceturtajā posmā, bet šogad – trešajā, piektajā, sestajā un septītajā posmā. Visu projektu plānots pabeigt līdz 2021. gada 31. oktobrim.

logo-4-50

Brauktuvju uzturēšana ziemā

Piektdiena, februāris 8th, 2019

Sniega biezuma  palielināšanās dēļ aktuāla kļuva ielu un ceļu attīrīšana no tā. Pašvaldības īpašumā ielu un ceļu uzturēšanu nodrošina SIA „Saulkrastu komunālserviss”.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” apsaimnieko valstij piederošos ceļu posmus pašvaldības administratīvajā teritorijā: Murjāņu, Siguldas, Gāršmalu ceļus, kā arī Rožu bulvāri, un pašvaldībai piederošo Rīgas, Ainažu, Tallinas ielu (V101).
„Saulkrastu komunālserviss” ielu un ceļu uzturēšanai izmanto trīs ziemas tehnikas vienības; pēc nepieciešamības viena no tām strādā diennakts režīmā. Janvārī „Saulkrastu komunālserviss” ir attīrījis brauktuves, novēršot slīdamību gandrīz 700 kilometros.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka ielas un ceļi ir sadalīti ceļu uzturēšanas klasēs, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi. Tādēļ vispirms tiek iztīrītas brauktuves, kam ir noteikta augstāka uzturēšanas klase. Informācija par ielu un ceļu uzturēšanas klasēm pieejama vietnē www.saulkrasti.lv.
Aicinām ziņot par neiztīrītiem ceļu posmiem uz e-pastu dome@saulkrasti.lv vai pa tālruni 66932595!

Ielu tīrīšana pēc sniegputeņa

Pirmdiena, janvāris 21st, 2019

Pēc intensīvajiem nokrišņiem, kas šķērsoja Saulkrastu novadu, pirmdienas rītā uzsākta pašvaldības ielu un ceļu, kā arī gājēju ietvju attīrīšana no sniega. Līdz pusdienas laikam ir iztīrītas galvenās maģistrālās ielas, kurās satiksme ir intensīva un ielas pie sabiedriskiem objektiem – slimnīcas, skolām un bērnu dārza.
Līdz dienas beigām plānots iztīrīt ielas, kas atrodas pilsētas teritorijā un Zvejniekciemā, savukārt ciemu ielas, ja snigšana neturpināsies, līdz otrdienas 22. janvāra vakaram.
Ja līdz otrdienas vakaram ielas nav iztīrītas, lūgums informēt, ziņu sūtot uz e-pastu: dome@saulkrasti.lv vai arī zvanot pa tālr. 67951250.
Pilsētas maģistrālo un centrālo ielu tīrīšanu nodrošina VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, savukārt pilsētas ielas un lauku teritorijas ceļus – SIA “Saulkrastu komunālserviss”, izmantojot trīs ziemas tehnikas vienības.

Informācija par ielu un ceļu uzturēšanu pieejama https://saulkrasti.lv/novads/ielu-un-celu-uzturesana/

Plānotas pārbaudes neattīrīto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu nopludināšanas novēršanai

Pirmdiena, decembris 10th, 2018

Ņemot vērā pēdējos mēnešos konstatētos gadījumus, kad atkārtoti no pašu ierīkotajām (decentralizētajām) kanalizācijas sistēmām īpašumos neattīrīti komunālie ūdeņi tiek nelegāli iepludināti Saulkrastu centralizētajā kanalizācijas sistēmā un novadīti apkārtējā vidē (meliorācijas grāvjos), SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai (kur tas ir iespējams) vai izmantot asenizatora pakalpojumus.
Nelegāli iepludinātie neattīrītie sadzīves kanalizācijas notekūdeņi kaitē ne tikai videi – virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātei, bet arī iedzīvotāju veselībai, ja saimniecībā tiek izmantots dzeramais ūdens no urbuma vai akas.
Lai novērstu neattīrīto notekūdeņu nopludināšanu, SIA „Saulkrastu komunālserviss” sadarbībā ar Saulkrastu būvvaldi un pašvaldības policiju plāno veikt pārbaudes.

Katlumājas modernizācija ir pabeigta

Piektdiena, decembris 7th, 2018

Novembra beigās pabeigta Zvejniekciema katlumājas modernizācija, kas tika īstenota projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”.
Projekta mērķis – veicināt energoefektivitāti centralizētajā Zvejniekciema siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Katlumājā, kas atrodas Bērzu alejā 3a, ir uzstādīts šķeldas apkures katls ar jaudu 1MW un kokskaidu granulu apkures katls ar jaudu 0,5 MW. Projekta īstenošana centralizētajā siltumapgādē veicinājusi jaudas pieaugumu no 930 kW līdz 1,0 MW. Jaunajās apkures iekārtās akmeņogļu vietā apkurei turpmāk tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi.

Kopējā projekta summa – 364 815 eiro (ieskaitot PVN), no kuriem 93 359,20 eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts.
logo-4-50