Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Izbūvēta vietējā lietus kanalizācijas sistēma

Piektdiena, novembris 9th, 2018

Oktobra beigās SIA „Saulkrastu komunālserviss” izbūvēja vietējo lietus kanalizācijas sistēmu pie Saulkrastu vidusskolas pamatskolas ēkas, tādējādi uzlabojot lietus ūdens novadīšanu, gruntsūdeņu atteci un novēršot ēkas pamatu un pagraba applūdi.
Būvdarbos tika izveidots infiltrācijas lauks ar grodiem, kas būtiski palielina infiltrācijas sistēmas uzkrāto apjomu un nodrošinās labāku lietusūdeņu iesūkšanos zemē.
Līdzko būs piemēroti laika apstākļi, ap ēkas pamatiem notiks betonēšanas darbi, kā arī tiks sakopta teritorija.

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Otrdiena, oktobris 9th, 2018

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā ūdens uzglabāšanas rezervuāru, arī ūdensvada, dezinfekciju, izmantojot hloru.
Ūdensvada un rezervuāru hlorēšana tiks uzsākta oktobra vidū. Šogad pirmā dezinfekcija notika maijā.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī nepārsniegs pieļauto normu, un ūdeni drīkstēs izmantot ikdienas vajadzībām, arī uztura gatavošanā.

Veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes

Trešdiena, oktobris 3rd, 2018

SIA “Saulkrastu komunālserviss” speciālisti oktobra sākumā Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uzsāks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes. Veicamo darbu dēļ ir iespējama dzeramā ūdens spiediena svārstības un saduļķošanās.
Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu jeb hidrantu pārbaudes saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” jāveic reizi gadā. Ugunsdzēsības hidranti nodrošina iespēju ugunsdzēsības tehnikai ugunsgrēka gadījumā piekļūt pie pastāvīga ūdens avota.
Hidrantu pārbaudes tiks veiktas no 4. līdz 19. oktobrim.

Veiks kanalizācijas avārijas remontdarbus Ainažu ielā

Pirmdiena, septembris 17th, 2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” no š.g. 18. septembra līdz 28.septembrim plāno veikt kanalizācijas avārijas remontdarbus posmā no Ainažu iela 8 līdz Skolas iela 8. Darbu laikā autosatiksme ielas braucamajā daļas netiks traucēta, savukārt gājēju kustība daļēji tiks ierobežota.

Ūdenssaimniecības darbi norit vairākos posmos

Pirmdiena, septembris 10th, 2018

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi, kas ietver 7 posmus.
Pašlaik darbi turpinās 2. un 4. posmā. 2. posmā tie notiek Upes, Pērļu, Duntes ielā, kā arī Jūras un Meža prospektā. Tuvākajā laikā darbi tiks uzsākti Melnsila, Irbenāju, Rītupes un Bebru ielā. Savukārt 4. posmā darbi turpinās Lašu, Pabažu, Tīklu, kā arī Kāpu, Kadiķu, Kaiju un Inčupes ielā.
Tuvākajā laikā darbi tiks uzsākti 1. posmā – Amatnieku, Jomas, Zvaigžņu, Jaunā un Liepu ielā. Darbu laikā tiek veikta ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu un atzaru izbūve, aku izvietošana, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšana. Viens no svarīgākajiem darbiem ir pieslēgumu atzaru izbūve līdz īpašumiem. Lai pieslēgtu īpašumu vienotam ūdenssaimniecības tīklam, tehniskos dokumentus varēs iesniegt no nākamā gada pavasara – par to iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi.
Vēršam uzmanību: pieslēdzoties esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst veikt pats īpašnieks vai īpašnieka izvēlēts darbu veicējs! Būvdarbu izmaksas ir atkarīgas no tā, kur īpašumam jāierīko pieslēgums, kur uz ielas atrodas centralizēto tīklu atrašanās vieta un kāds ir apkārtnes reljefs, savukārt kanalizācijas gadījumā – vai darbosies pašteces, vai būs jāizbūvē spiedvads.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60