Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Notiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes

Trešdiena, decembris 4th, 2019

SIA „Saulkrastu komunālserviss” speciālisti šī gada 4. decembrī Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uzsāks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes. Tādēļ ir iespējamas dzeramā ūdens spiediena svārstības un saduļķošanās.
Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu jeb hidrantu pārbaudes saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem jāveic vienu reizi gadā. Hidranti nodrošina iespēju ugunsdzēsības tehnikai ugunsgrēka gadījumā piekļūt pastāvīgam ūdens avotam.
Plānots, ka hidrantu pārbaudes tiks veiktas līdz 13. decembrim.

Uzsāk sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu

Pirmdiena, decembris 2nd, 2019

Lai padarītu klientu ikdienu ērtāku, izmantojot jaunākās inovācijas norēķinu sistēmā, SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzsāk sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu Bill.me.
Bill.me platforma ir viens no efektīvākajiem un drošākajiem instrumentiem, kas ar mūsdienīgas vietnes palīdzību nodrošina ātru un ērtu informācijas apmaiņu starp klientu un uzņēmumu. Izmantojot šo vietni, būs pieejamas tādas iespējas un priekšrocības kā rēķinu saņemšana un pārskatīšana, rēķinu apmaksa ar vienu klikšķi, automātiska rēķinu apmaksa, kā arī ātra skaitītāju rādījumu nodošana, uzņēmuma jaunumu ātrāka saņemšana.
Jāatzīmē, ka visi šie iepriekš minētie pakalpojumi ir bez maksas, bet komisijas maksa divu procentu apmērā tiks piemērota, ja klienti rēķinu apmaksu veiks pašā Bill.me platformā. Tajā pašā laikā tiks saglabātas iespējas veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem iepriekšējā kārtībā – ar pārskaitījumiem no savas internetbankas vai uz vietas kāda no komercbankām.
Klienti lietotāja profila reģistrācijas saiti saņems savā e-pastā, pēc saites saņemšanas, aicinām reģistrēties Bill.me, jo turpmāk rēķins elektroniski būs pieejams tikai Bill.me platformā.
Rūpējoties par Jūsu datu drošību, vēlamies informēt, ka rēķinu apkalpošanas platforma Bill.me pilnībā atbilst Eiropas Savienības Vispārīgas datu aizsardzības regulai un visaugstākajiem maksājumu drošības standartiem, ko apliecina starptautiskais PCI DSS Level1 sertifikāts un aizsardzības sistēmas SSL, 3D Secure.

Neapdomīga vai pavirša rīcība var radīt centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus

Otrdiena, novembris 12th, 2019

Vēršam uzmanību uz to, ka iedzīvotāji var radīt problēmas gan savam, gan kaimiņu , gan pakalpojuma sniedzēja īpašumam, ja mājās kanalizācijas sistēmā novadīs priekšmetus un sadzīves atkritumus, piemēram, tekstilizstrādājumus vai pārtikas produktus. Tie var radīt nopietnus aizsērējumus un centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus.
Saulkrastu novada domes 28.03.2012. saistošie noteikumu Nr.8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” 8.sadaļas „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzība” 8.8. punkts nosaka, ka pilsētas kanalizācijas tīklā ir aizliegts novadīt:
• notekūdeņus, kas satur cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt pilsētas kanalizācijas tīkla aizsērēšanu;
• nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus.
Aicinām kanalizācijas tīklus izmantot tiem paredzētajiem mērķiem un atkritumu utilizācijai izmantot atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus.

Paziņojums par tarifa projektu

Trešdiena, novembris 6th, 2019

SIA “Saulkrastu komunālserviss” š.g. 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

1,04

1,50

44,23

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1,69

2,49

47,34

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar pamatlīdzekļu nolietojuma, personāla izmaksu, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Liepu ielā 3, Saulkrastos darba laikā, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, Baiba Gražule, tālr.67951361, e-pasts: info@komunalserviss.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Saulkrastu komunālserviss” Liepu ielā 3, Saulkrastos, LV-2160, e-pasts: info@komunalserviss.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana

Pirmdiena, oktobris 14th, 2019

SIA „Saulkrastu komunālserviss” informē, ka saskaņā ar normatīviem uzņēmums par saviem līdzekļiem klientiem (izņemot daudzdzīvokļu ēku dzīvokļus) nodrošina ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu vietās, kurās ūdens uzskaites mezgls jau ir izbūvēts.
Lai SIA „Saulkrastu komunālserviss” uzstādītu komercuzskaites mēraparātu, nepieciešams vērsties ar rakstisku iesniegumu Liepu ielā 3, Saulkrastos vai nosūtīt pieteikumu elektroniski uz e-pastu info@komunalserviss.lv. Papildu informācija pa tālruni 67951361 vai mobilo tālruni 26338881.

Ūdens patēriņa skaitītāja montāžas shēma