Veikta ūdens kvalitātes pārbaude

28.oktobris, 2014.

Septembra sākumā SIA „Saulkrastu komunālserviss” Saulkrastos un Zvejniekciemā veica ūdensvada skalošanu un dezinfekciju. Lai pēc paveiktajiem darbiem pārliecinātos par ūdens tīrību, vides paraugu analīzes laboratorija SIA „Vides audits” veica ūdens kvalitātes pārbaudi. Apkopojot analīžu rezultātus, kaitīgas baktērijas vai piesārņojums ūdenī netika konstatēts. Līdz ar to dzeramo ūdeni no Saulkrastu un Zvejniekciema ūdensvada var lietot nevārītā veidā.

Parādniekiem nepieslēgs apkuri

29.septembris, 2014.

Ņemot vērā to, ka daļa daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji un iedzīvotāji, kuri izmanto SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) apsaimniekošanas pakalpojumus nav apmaksājuši apkures rēķinus par pagājušo sezonu, kā rezultātā ir izveidojušies parādi, sākoties šī gada apkures sezonai, vairākām daudzdzīvokļu ēkām siltums netiks pieslēgts.
Aicinām parādniekus nokārtot finansiālās saistības. Ja ir radušās grūtības ar rēķinu apmaksu, SKS  aicina sazināties pa tālr. 67951361, lai izskatītu iespēju izveidot individuālu apmaksas grafiku.

Siltumtrases atjaunošana pabeigta

23.septembris, 2014.

Vasaras beigās ir pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas darbi Saulkrastu centrālajā daļā. Vecās, savu laiku nokalpojušās caurules, aizvietotas ar jaunām rūpnieciski izzolētām caurulēm. Posmā no katlu mājas Raiņa ielā 7 līdz L.Paegles ielai 4 ir nomainīti 269 metri siltumtrases.
Darbus veica SIA „Lokšīrs” un to kopējās izmaksas ir 82 419 EUR, no kurām 40% ( 31 967 EUR) ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
Kā jau iepriekš tika informēts, 2012. gadā SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) iesniedza pieteikumu ES Kohēzijas fonda aktivitātē “Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektā “Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā”. Pagājušā gada martā SKS noslēdza līgumu ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru (LIAA) par šī projekta īstenošanu.

ES_ar_parakstu IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Kohezijas_fonds

Notiks ūdensvadu dezinfekcija un skalošana

1.septembris, 2014.

Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā tiks uzsākta Zvejniekciema, Saulkrastu ūdensvadu pakāpeniska dezinfekcija un skalošana, SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus, līdz nākamajiem norādījumiem, atturēties no nevārīta dzeramā ūdens lietošanas uzturā.
Ūdensvada skalošanas un dezinfekcijas laikā, iespējams, būs novērojama ūdens spiediena maiņa un paaugstināta duļķainība.

Neskaidrību vai ar ūdensvada skalošanu novērotu problēmu gadījumā, aicinām sazināties ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” telefoniski, zvanot pa tālruni 67951361.

Atjaunos siltumtrasi Zvejniekciemā

1.septembris, 2014.

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes lēmumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2014. gada 30. aprīlī savā īpašumā pārņēma siltumtrases un katlumāju Zvejniekciemā, līdz ar to pārņemot arī SIA “THERMAL” un v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgto līgumu par siltumtīklu rekonstrukcijas darbu veikšanu ar ES Struktūrfondu līdzfinansējumu.
Projekta ietvaros tiks rekonstruēti siltumtīkli Atpūtas ielā un Bērzu alejā Zvejniekciemā, esošos virszemes un pazemes siltumtīklus nomainot ar jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm, tās ieguldot pazemē. Kopumā tiks rekonstruētas siltumtrases ~ 1,4 km garumā. Rekonstrukcijas darbu rezultātā tiks būtiski samazināti siltumenerģijas zudumi, avārijas un ar tiem saistīto piegādes pārtraukumu skaits, kā arī radīta iespēja jauniem pieslēgumiem nākotnē.
Kopējās ieguldījuma attiecināmās izmaksas sastāda apmēram 412 852,33 EUR, no kuriem 40%, jeb 165 140.92 EUR ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2015. gada maija beigām.

Kohezijas_fonds IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ !   ES_ar_parakstu