Noslēgts līgums par Siltumtrašu rekonstrukciju Zvejniekciemā

12.maijs, 2015.

Šī gada 28.aprīlī SIA “Saulkrastu komunālserviss” noslēdza līgumu „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) ar SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748 par tehniskā projekta izstrādi siltumtrašu rekonstrukcijai un būvdarbu veikšanai. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Kohēzijas fondu. Plānots, ka divus mēnešus notiks tehniskā projekta izstrāde un trīs mēnešus būvniecības darbi. Kopējās izmaksas ir 219 953 eiro. Projekts jāpabeidz līdz šī gada oktobra vidum.

ES_divkrasains Kohezijas_fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Zvejniekciemā atslēgta siltumenerģijas padeve

28.aprīlis, 2015.

Tā kā gaisa temperatūra ilgāku laiku ir virs +10 C un ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, no š.g. 28.aprīļa Zvejniekciemā ir atslēgta siltumenerģijas padeve. Līdz ar to apkures sezona ir beigusies.
Apkure tiek atslēgta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka, ka namu atslēgšanu no apkures sistēmas var uzsākt, ja vidējā diennakts gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas ir augstāka par +8 grādiem pēc Celsija.

SKS aicina uz kopsapulcēm

27.marts, 2015.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina māju iedzīvotājus, kuru dzīvokļu īpašniekiem ir līgumsaistības ar SKS uz kopsapulcēm.
Apsaimniekojamo māju atskaites sapulču organizēšanas grafiks:

1 Ainažu iela 21a 7.aprīlī 17.00
2 Bīriņu iela 2 8.aprīlī 17.00
3 Atpūtas iela 2B 9.aprīlī 16.00
4 Atpūtas iela 2A 9.aprīlī 17.00
5 Tallinas iela 9 9.aprīlī 18.00
6 L.Paegles iela 8 10.aprīlī 17.00
7 A.Kalniņa iela 1 11.aprīlī 11.30
8 A.Kalniņa iela 1A 11.aprīlī 12.30
9 Ainažu iela 70 11.aprīlī 10.00
10 L.Paegles iela 9 13.aprīlī 17.00
11 L.Paegles iela 10 13.aprīlī 18.00
12 A.Kalniņa iela 26 14.aprīlī 17.00
13 Raiņa iela 3 14.aprīlī 18.00
14 Krasta iela 15 15.aprīlī 17.00
15 Ostas iela 1 16.aprīlī 17.00
16 Ostas iela 17 17.aprīlī 18.00
17 L.Paegles iela 2 20.aprīlī 17.30
18 L.Paegles iela 4A 20.aprīlī 18.30
19 Rīgas iela 31 21.aprīlī 17.00
20 Rīgas iela 43 21.aprīlī 18.00
21 Skolas iela 2 22.aprīlī 17.00
22 Skolas iela 4 22.aprīlī 18.00
23 Skolas iela 6 23.aprīlī 17.00
24 Skolas iela 8 23.aprīlī 18.00
25 Tirgus iela 1 24.aprīlī 17.00
26 Vidrižu iela 22A 25.aprīlī 10.00
27 Vidrižu iela 22B 25.aprīlī 11.00
28 Rīgas iela 90 27.aprīlī 17.30
29 Pļavas iela 1 27.aprīlī 19.00

Aicina informēt par deklarēto personu skaitu

25.marts, 2015.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina apsaimniekojamo ēku dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi informēt apsaimniekotāju par dzīvoklī deklarēto personu skaita izmaiņām. Tas nepieciešams, lai sastādot rēķinu, precīzi aprēķinātu maksu par saņemtajiem pakalpojumiem.
Informējot par dzīvoklī deklarēto personu skaita izmaiņām, ir jāiesniedz iesniegums, norādot adresi un deklarēto personu skaitu. Iesniegumu var nodot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Liepu iela 3, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV 2160 vai arī elektroniski, parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: apsaimniekosana.sks.@apollo.lv .
Saņemot informāciju par deklarēto personu skaitu, izmaiņas maksājumos tiks veiktas, sākot ar nākamā mēneša 1.datumu.
Papildus vēršam uzmanību uz to, ka iesniegumā norādītie dati tiks salīdzināti ar Iedzīvotāju reģistra datiem un iesniedzējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.

Iespēja pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

5.marts, 2015.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) atgādina par iespēju pieslēgties jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Iedzīvotāji, kuri nolēmuši veikt pieslēgumus, aicināti vērsties ar iesniegumiem SKS. Tuvāka informācija pa tālruni 67951361.
Jau iepriekš tika sniegta informācija, ka 2013.gada nogalē ekspluatācijā nodoti ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

Ūdens vadu tīkli ir izbūvēti sekojošajās ielās – Bērzu ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Selgas ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Vidus ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Pabažu ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Viršu ielā; Murjāņu ielā; Avotu ielā; Noliktavas ielā no Raiņa ielas līdz Smilšu ielai; Smilšu ielā no Skolas ielas līdz Noliktavas ielai.

Savukārt pašteces kanalizācija izbūvēta Rīgas ielas labā pusē no Pļavas ielas līdz Sīkai ielai; Pļavas ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Saules ielā no Pļavas ielas līdz Vidus ielai; Bērzu ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Meža ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Vidus ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Tīklu ielā; Pabažu ielā; Viršu ielā; Jūras ielā; Raiņa ielā no Smilšu ielas līdz atpūtas kompleksam „Saulrieti”; Noliktavas ielā.

Veicot pieslēgumu vienotajam tīklam, patērētājiem tiek sniegts pakalpojums, kas ilgtermiņā nodrošinās mazākus izdevumus, tostarp ievērojami samazināsies vides piesārņojums.
Izbūves darbi norisinājās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.