Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Pabeigti kanalizācijas tīklu remontdarbi

Ceturtdiena, jūlijs 12th, 2018

Pārbaudot kanalizācijas tīklu darbību, 2017. gada sākumā kanalizācijas pieslēgumā pie ēkas Raiņa ielā 7 tika konstatēti bojājumi. Izvērtējot remontdarbu apjomu un sarežģītību, tie tika sadalīti divās kārtās.
Pagājušā gada rudenī tika pabeigti kanalizācijas tīklu remontdarbu pirmā kārta, šķērsojot pilsētas galveno maģistrāli Ainažu ielas posmā starp Smilšu un Raiņa ielām.
Savukārt šī gada jūnijā tika pabeigta remontdarbu otrā kārta, kas aizkavējās inženiertīklu tehniskās koncentrācijas un augstā gruntsūdeņu dēļ. Labiekārtošanas darbus pēc kanalizācijas tīklu remontdarbiem daļēji pabeigs šī gada jūlijā, atjaunojot trotuāra bruģa segumu blakus autostāvvietai pie ēkas Raiņa ielā 7. Labiekārtošana pilnībā tiks pabeigta kopā ar ēkas renovācijas darbiem.

Veiks kanalizācijas tīklu apsekošanas darbus

Otrdiena, jūlijs 10th, 2018

Lai veiktu pārbaudi un konstatētu iespējamos nesaskaņotos lietus ūdens pieslēgumus un kanalizācijas bojājumus centralizētajiem pilsētas kanalizācijas tīkliem, SIA “Saulkrastu komālserviss” šī gada 11. un 12. jūlijā Saulkrastu pilsētas teritorijā veiks sadzīves kanalizācijas tīklu apsekošanu ar dūmu metodi.
Kanalizācijas tīklos ievadītie dūmi neradīs bojājumus apkārtējai videi, kā arī nekaitēs iedzīvotāju veselībai un drošībai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir informēts par plānotajām pārbaudēm.
Jautājumu gadījumā zvanīt SIA “Saulkrastu komunālserviss” Ūdens apgādes nodaļas vadītājam Jānim Kaprano pa tālr. 28638505.

Noslēdzies iepirkums Zvejniekciema katlumājas modernizācijai

Pirmdiena, jūnijs 11th, 2018

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” izsludinātajā iepirkumā, siltumavota efektivitātes paaugstināšanai Zvejniekciema katlumājai, uzvarējis SIA “AGB SERVISS”.
Plānots, ka jūnija vidū “Saulkrastu komunālserviss” noslēgs līgumu ar iepirkumā procedūrā uzvarējušo firmu.
SIA “AGB SERVISS” izstrādās projektu, kā arī veiks autoruzraudzību un visus nepieciešamos būvniecības darbus. Tāpat uzņēmums, piegādās un uzstādīs šķeldas katlu un rezerves kokskaidu granulu katlu.
Darbi notiek projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” (projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/008) ietvaros.

Logo_garais_KF

Ūdens patēriņa rādījumi jānodod noteiktajā termiņā

Ceturtdiena, jūnijs 7th, 2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina, ka saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2012 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus nolasa klients – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājs, kurš ar pakalpojumu sniedzēju noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu.
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā līgumā noteiktajā termiņā. Rādījumus var iesniegt vairākos veidos, izvēloties ērtāko: zvanot pa tālruni 67951361, rakstot uz e-pastu skaititaji@komunalserviss.lv vai arī uzņēmuma tīmekļa vietnes www.komunalserviss.lv sadaļās „Nodot skaitītāju rādījumus” vai „Skaitītāju rādījumu nodošana Web”.

Uzmanību! Darbojas viltus ūdens kvalitātes pārbaužu veicēji

Ceturtdiena, maijs 31st, 2018

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir saņēmis vairākus iedzīvotāju zvanus par personām, kuras cenšoties iekļūt privātīpašumos, uzdodas par ūdens kvalitātes pārbaužu veicējiem.
“Saulkrastu komunālserviss” informē, ka uzņēmuma darbinieki ūdens kvalitātes pārbaudes privātīpašumos neveic un aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, pirms ļaujot svešām personām ienākt privātīpašumā.
Saskaņā ar Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmu Veselības inspekcija reizi gadā veic dzeramā ūdens pārbaudi Saulkrastu novada centralizētajā ūdensvada sadales tīklā. Savukārt SIA “Saulkrastu komunālservis” saskaņā ar Veselības inspekcijas apstiprināto monitoringa programmu veic dzeramā ūdens pārbaudi četras reizes gadā.