Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes

Trešdiena, oktobris 3rd, 2018

SIA “Saulkrastu komunālserviss” speciālisti oktobra sākumā Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uzsāks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes. Veicamo darbu dēļ ir iespējama dzeramā ūdens spiediena svārstības un saduļķošanās.
Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu jeb hidrantu pārbaudes saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” jāveic reizi gadā. Ugunsdzēsības hidranti nodrošina iespēju ugunsdzēsības tehnikai ugunsgrēka gadījumā piekļūt pie pastāvīga ūdens avota.
Hidrantu pārbaudes tiks veiktas no 4. līdz 19. oktobrim.

Veiks kanalizācijas avārijas remontdarbus Ainažu ielā

Pirmdiena, septembris 17th, 2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” no š.g. 18. septembra līdz 28.septembrim plāno veikt kanalizācijas avārijas remontdarbus posmā no Ainažu iela 8 līdz Skolas iela 8. Darbu laikā autosatiksme ielas braucamajā daļas netiks traucēta, savukārt gājēju kustība daļēji tiks ierobežota.

Ūdenssaimniecības darbi norit vairākos posmos

Pirmdiena, septembris 10th, 2018

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi, kas ietver 7 posmus.
Pašlaik darbi turpinās 2. un 4. posmā. 2. posmā tie notiek Upes, Pērļu, Duntes ielā, kā arī Jūras un Meža prospektā. Tuvākajā laikā darbi tiks uzsākti Melnsila, Irbenāju, Rītupes un Bebru ielā. Savukārt 4. posmā darbi turpinās Lašu, Pabažu, Tīklu, kā arī Kāpu, Kadiķu, Kaiju un Inčupes ielā.
Tuvākajā laikā darbi tiks uzsākti 1. posmā – Amatnieku, Jomas, Zvaigžņu, Jaunā un Liepu ielā. Darbu laikā tiek veikta ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu un atzaru izbūve, aku izvietošana, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšana. Viens no svarīgākajiem darbiem ir pieslēgumu atzaru izbūve līdz īpašumiem. Lai pieslēgtu īpašumu vienotam ūdenssaimniecības tīklam, tehniskos dokumentus varēs iesniegt no nākamā gada pavasara – par to iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi.
Vēršam uzmanību: pieslēdzoties esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst veikt pats īpašnieks vai īpašnieka izvēlēts darbu veicējs! Būvdarbu izmaksas ir atkarīgas no tā, kur īpašumam jāierīko pieslēgums, kur uz ielas atrodas centralizēto tīklu atrašanās vieta un kāds ir apkārtnes reljefs, savukārt kanalizācijas gadījumā – vai darbosies pašteces, vai būs jāizbūvē spiedvads.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības II kārtas darbi turpinās

Pirmdiena, augusts 13th, 2018

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ietvaros Saulkrastu novadā turpinās jaunu centralizēto kanalizācijas un ūdens vadu tīklu izbūve. Šobrīd darbi tiek veikti II posmā un IV posmā. Kopumā projekts ir sadalīts 7 posmos.
II posmā (Zvejniekciemā) darbi tiek veikti Duntes, Pērļu, Upes ielā, Meža un Jūras prospektā, tuvākajā laikā tiks sākti darbi Upes, Melnsila, Irbenāju, Laimdotas, Rītupes ielā. Plānots, ka II posma būvdarbi tiks pabeigti 2018.gada rudenī.
IV posmā (Pabažos) darbi tiek veikti Pabažu un Lašu ielā, tuvākajā laikā tiks sākti darbi Kāpu un Inčupes ielā.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60

Notiek Zvejniekciema katlumājas modernizācijas darbi

Pirmdiena, augusts 6th, 2018

Šī gada jūnija vidū SIA „Saulkrastu komunālserviss” noslēdza līgumu ar SIA „AGB SERVISS” par projekta izstrādi jauna šķeldas apkures katla un rezerves kokskaidu granulu katla izgatavošanai un uzstādīšanai. Līguma ietvaros tiks veikta arī katlu mājas pielāgošana jaunajiem apkures katliem un konkrēto darbu autoruzraudzība.
Būvuzraudzību šiem darbiem veiks SIA „PMS 2”, ar ko līgums noslēgts jūlija vidū.
Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz 2018./2019. gada apkures sezonas sākumam.
Projekta nosaukums „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” ( Nr. 4.3.1.0/17/A/008).

Logo_garais_KF