Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Katlumājas modernizācija ir pabeigta

Piektdiena, decembris 7th, 2018

Novembra beigās pabeigta Zvejniekciema katlumājas modernizācija, kas tika īstenota projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”.
Projekta mērķis – veicināt energoefektivitāti centralizētajā Zvejniekciema siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Katlumājā, kas atrodas Bērzu alejā 3a, ir uzstādīts šķeldas apkures katls ar jaudu 1MW un kokskaidu granulu apkures katls ar jaudu 0,5 MW. Projekta īstenošana centralizētajā siltumapgādē veicinājusi jaudas pieaugumu no 930 kW līdz 1,0 MW. Jaunajās apkures iekārtās akmeņogļu vietā apkurei turpmāk tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi.

Kopējā projekta summa – 364 815 eiro (ieskaitot PVN), no kuriem 93 359,20 eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts.
logo-4-50

Ūdenssaimniecības darbi notiek vairākos posmos

Ceturtdiena, decembris 6th, 2018

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve, kas ietver septiņus posmus.
Siltie un sausie laika apstākļi ļāvuši darbus turpināt novembrī un arī decembrī. Būvnieks ir izpildījis 2018. gadā plānotos darbu apjomus.
Šogad darbi tika sākti pirmajā, otrajā un ceturtajā posmā. Šī gada decembrī plānots pabeigt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu montāžas darbus un atjaunot ielas ar grants segumu. Asfalta seguma atjaunošana būvdarbu zonā plānota atbilstošos klimatiskajos laika apstākļos – 2019. gada pavasarī. Līdztekus šī gada decembrī pirmajā posmā ir uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā, un plānots, ka objekts pilnībā varētu tikt nodots ekspluatācijā nākamā janvārī vai februārī – tad iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties jaunajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Pirmajā posmā tika izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli Liepu, Amatnieku, Zvaigžņu, Jaunās, Jomas ielās, kā arī centralizētā ūdensapgāde Liepu ielā.
Otrajā posmā darbi notiek Upes, Pērļu, Duntes, Melnsila, Irbenāju, Rītupes un Bebru ielās, kā arī Jūras un Meža prospektos.
Ceturtajā posmā darbi notiek Kāpu, Inčupes, Miera, Rīgas, Pabažu, Mednieku, Kaijas Tīklu, Kadiķu, Lašu ielās.
Šī gada decembra sākumā tika saņemta būvatļauja piektajam posmam, kurā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Avotu, Nometņu, Dīķu un Palejas ielās.
Labiekārtošana būvdarbu vietās tiks pabeigta 2019. gada pavasarī. Nākamajā gadā plānots uzsākt darbus pārējos posmos: trešajā, sestajā un septītajā.
Darbi ietver ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu un atzaru izbūvi, aku izvietošanu, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšanu. Viens no svarīgākajiem darbiem ir pieslēgumu atzaru izbūve līdz īpašumiem. Lai pieslēgtu īpašumu vienotajam ūdenssaimniecības tīklam, aicinām iedzīvotājus rakstīt iesniegumu SIA „Saulkrastu komunālserviss”.
Vēršam uzmanību: pieslēdzoties pašreizējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst veikt pats īpašnieks vai īpašnieka izvēlēts darbu veicējs! Veiktos darbus pieņems SIA „Saulkrastu komunālserviss” ražošanas tehniķis. Būvdarbu izmaksas nosaka pieslēguma ierīkošanas vieta īpašumā, centralizēto tīklu atrašanās vieta uz ielas un apkārtnes reljefs. Pieslēdzot kanalizāciju, ir svarīgi, lai darbotos pašteces vai būtu iespējams izbūvēt spiedvadu.

logo-4-50

Izbūvēta vietējā lietus kanalizācijas sistēma

Piektdiena, novembris 9th, 2018

Oktobra beigās SIA „Saulkrastu komunālserviss” izbūvēja vietējo lietus kanalizācijas sistēmu pie Saulkrastu vidusskolas pamatskolas ēkas, tādējādi uzlabojot lietus ūdens novadīšanu, gruntsūdeņu atteci un novēršot ēkas pamatu un pagraba applūdi.
Būvdarbos tika izveidots infiltrācijas lauks ar grodiem, kas būtiski palielina infiltrācijas sistēmas uzkrāto apjomu un nodrošinās labāku lietusūdeņu iesūkšanos zemē.
Līdzko būs piemēroti laika apstākļi, ap ēkas pamatiem notiks betonēšanas darbi, kā arī tiks sakopta teritorija.

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Otrdiena, oktobris 9th, 2018

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā ūdens uzglabāšanas rezervuāru, arī ūdensvada, dezinfekciju, izmantojot hloru.
Ūdensvada un rezervuāru hlorēšana tiks uzsākta oktobra vidū. Šogad pirmā dezinfekcija notika maijā.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī nepārsniegs pieļauto normu, un ūdeni drīkstēs izmantot ikdienas vajadzībām, arī uztura gatavošanā.

Veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes

Trešdiena, oktobris 3rd, 2018

SIA “Saulkrastu komunālserviss” speciālisti oktobra sākumā Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uzsāks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes. Veicamo darbu dēļ ir iespējama dzeramā ūdens spiediena svārstības un saduļķošanās.
Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu jeb hidrantu pārbaudes saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” jāveic reizi gadā. Ugunsdzēsības hidranti nodrošina iespēju ugunsdzēsības tehnikai ugunsgrēka gadījumā piekļūt pie pastāvīga ūdens avota.
Hidrantu pārbaudes tiks veiktas no 4. līdz 19. oktobrim.