SIA „Saulkrastu komunālserviss” organizē māju iedzīvotāju kopsapulces

5.marts, 2012.

Informējam, ka SIA „Saulkrastu komunālserviss”(SKS) aicina māju iedzīvotājus, kuru dzīvokļu īpašniekiem ir līgumsaistības ar SKS uz kopsapulcēm, kur varēs iepazīties ar māju uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumiem un izdevumiem 2011. gadā. Tuvāka informācija zvanot uz tālr. 67951361.Apsaimniekojamo māju atskaites sapulču organizēšanas grafiks.

Ainažu iela 21a   19.03.2012.plkst.18.00

Ainažu iela 70   19.03.2012.plkst.19.00

Atpūtas iela 1a   20.03.2012.plkst.18.00

Atpūtas iela 2a   20.03.2012.plkst.19.00

Atpūtas iela 2b   21.03.2012.plkst.18.00

Bīriņu iela 1        21.03.2012.plkst.19.00

Bīriņu iela 2        22.03.2012.plkst.18.00

Bīriņu iela 3       22.03.2012.plkst.19.00

Kalniņa iela 1     26.03.2012.plkst.18.00

Kalniņa iela 1a   26.03.2012.plkst.19.00

Krasta iela 15     27.03.2012.plkst.18.00

Ostas iela 1         27.03.2012.plkst.19.00

Ostas iela 17      28.03.2012.plkst.18.00

L. Paegles iela 2 28.03.2012.plkst.19.00

L.Paegles iela 4  29.03.2012.plkst.18.00

L. Paegles iela 4a 29.03.2012.plkst.19.00

L.Paegles iela 8   02.04.2012.plkst.18.00

L.Paegles iela 10   02.04.2012.plkst.19.00

Pļavas iela 1         03.04.2012.plkst.18.00

Raiņa iela  3         03.04.2012.plkst.19.00

Rīgas iela 31         04.04.2012.plkst.18.00

Rīgas iela 43        04.04.2012.plkst.19.00

Rīgas iela 90       05.04.2012.plkst.18.00

Skolas iela 2        05.04.2012.plkst.19.00

Skolas iela 4       10.04.2012.plkst.18.00

Skolas iela 4a    10.04.2012.plkst.19.00

Skolas iela 6       11.04.2012.plkst.18.00

Skolas iela 8       11.04.2012.plkst.19.00

Skolas iela 17    12.04.2012.plkst.18.00

Tallinas iela 9    12.04.2012.plkst.19.00

Tirgus iela 1      16.04.2012.plkst.18.00

Vidrižu iela 22a  16.04.2012.plkst.19.00

Vidrižu iela 22b  17.04.2012.plkst.18.00

Ostas iela 19     17.04.2012.plkst.18.00

Notiks plānotie kanalizācijas izbūves darbi

24.februāris, 2012.

Informējam, ka no 27.februāra līdz  2.martam no pl.8.00 – 17.00 notiks plānotie kanalizācijas izbūves darbi Noliktavas ielā, 60 m garumā . Darbus veic a/s BMGS.

Traucējumi siltuma piegādē

6.februāris, 2012.

Februāra sākumā, gaisa temperatūrai strauji pazeminoties zem – 20⁰C, katlu mājā Raiņa ielā 7 radās tehniskas problēmas, kur vienā no apkures katliem nedarbojās viens no degļiem. Līdz ar to, apkures katls nestrādāja ar pilnu jaudu, tādejādi Raiņa ielas 3, Skolas ielas 6, Bīriņu ielas 1 un 3 ēkām siltums tika nodrošināts nepietiekošā daudzumā.

Avārijas situācija izveidojās brīvdienās, kad operatīvi nebija veicama bojātās detaļas nomaiņa. Neskatoties uz to, SIA „Saulkrastu komunālserviss” darbinieki darīja visu iespējamo, lai ēkām piegādātu siltumu kaut minimālā apjomā.
Avārijas situācija tika novērsta pirmdienas pirmajā pusē, kad uzstādīja jauno detaļu. SKS apsver iespēju, piešķirt atlaidi kopējā siltuma rēķinam to māju iedzīvotājiem, kuriem siltums netika piegādāts pietiekošā apjomā.

Tāpat zemās gaisa temperatūras dēļ, veidojoties elektrības svārstībām Latvenergo tīklā, radās problēmas ar elektrības nodrošinājumu, tajā skaitā bija ūdens padeves traucējumi Saulkrastu centrā, kā arī siltuma padeves traucējumi Bīriņu iela 1 un 3.

Informējam, ja rodas problēmas ar siltuma piegādi vai ir tehniski bojājumi, iedzīvotāji aicināti zvanīt pa diennakts tālruni 67951361.

Uzmanību ! Sakarā ar kanalizācijas būvdarbiem noteikti satiksmes ierobežojumi

18.janvāris, 2012.

Informējam, ka „Putnu ciemā” tiek veikta kanalizācijas tīklu būvniecība. Darbi tiek veikti darba laikā no 8.00 līdz 18.00.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un automašīnas savlaicīgi novietot ārpus darba zonas, lai tās netiktu iesprostotas. Darba dienas beigās būvbedres tiek aizbērtas un nerada bīstamību iedzīvotājiem pārvietoties.

Kanalizācijas būvniecību Sīļu ielā plānots pabeigt līdz 22.janvārim, savukārt Strazdu ielā līdz 25.janvārim.

Kanalizācijas tīkla izbūvi Lakstīgalas ielā plānots iesākt 23.janvārī, Cīruļu ielā 26.janvārī un pabeigt 5.februārī. Dārza ielā darbus plānots pabeigt 7.februārī.

No 8.februāra tiks uzsākta kanalizācijas kolektoru izbūve Vidrižu ielas posmā no Sīļu ielas līdz Krūmu ielai.

Vienlaikus ar „Putnu ciemu” no 17. – 27. janvārim ir uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi arī Ainažu ielas posmā no Smilšu līdz Pērses ielai.

No 30.janvāra līdz 15.februārim tiks slēgta satiksmei Pērses iela visā tās garumā. Šajā periodā nebūs iespēja īpašumiem piekļūt ar automašīnām.

Kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas darbus veic A/S „BMGS”. Kā jau iepriekš informējam, pagājušā gada rudenī SIA „Saulkrastu komunālserviss” noslēdza līgumu „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam- Dienvidu daļa”, kur līdz 2012.gada novembrim notiek kanalizācijas sūkņu staciju, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi.

Ekspluatācijā nodotas trīs dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas

13.janvāris, 2012.

Pagājušā gada decembra pēdējās dienās Saulkrastu novadā ekspluatācijā nodotas trīs dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas: Zvejniekciemā – Tallinas ielā 9b, Saulkrastu centrā -Ainažu ielā 26a un Pabažos – Skuju ielā 33, kas nodrošinās patērētājus ar attīrītu ūdeni visā Saulkrastu novadā.

Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvētas Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros un to būvniecību veica a/s „UPB”. Veikto darbu kopējā summa ir 829 600 Ls .

Katrā objektā tika izbūvēts jauns dziļurbums, divi ūdens rezervuāri katrs pa 250 m³ attīrītā ūdens uzkrāšanai, uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta un ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija, kas nodrošina patstāvīgu ūdens spiedienu pilsētas tīklā. Šobrīd ir iespējams nodrošināt atbilstošu spiedienu ūdensvada tīklā arī ugunsgrēka dzēšanas gadījumā, kad tiek izmantoti hidranti. Visas ūdens sagatavošanas stacijas darbojas automātiskā režīmā, kuras var uzraudzīt un regulēt attālināti no datora.
Pirms staciju nodošanas ekspluatācijā tika veiktas dzeramā ūdens analīzes, kuru rezultāti apliecināja ūdens attīrīšanas iekārtu kvalitatīvu darbību.

Nākošais projekta realizācijas posms līdz 2012.gada beigām paredz, izbūvēt ūdensvada maģistrāles, sacilpojot Zvejniekciema ūdensvada tīklus ar Saulkrastu centra ūdensvada tīkliem, kā arī savienoties ar Pabažu ūdensvada tīkliem. Šāda ūdensvada sistēma sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu drošības un kvalitātes uzlabošanu. Turpmākajā Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda finansēšanas periodā tiks ievērojami paplašināti ūdensvada tīkli Saulkrastu novadā, kas nodrošinās pakalpojumu pieejamību tā iedzīvotājiem, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi.