Vairākām daudzdzīvokļu mājām netiks pieslēgta apkure

14.oktobris, 2011.

Ņemot vērā to, ka daļa iedzīvotāju nav apmaksājuši rēķinus par iepriekšējām apkures sezonām un ir sakrājušās lielas parādu summas, līdz ar šī gada apkures sezonas sākšanos, siltums netiks pieslēgts daudzdzīvokļu mājām L.Paegles ielā 10, A.Kalniņa ielā 1a, Skolas ielā 4a, Bīriņu ielā 1, Vidrižu ielā 22a, Tallinas ielā 9, Bērzu alejā 2 un Bērzu alejā 5. Aicinām iedzīvotājus nokārtot finansiālās saistības, lai varētu nodrošināt siltuma piegādi iepriekš minētajām mājām.

Noslēgts līgums par kanalizācijas būvniecības darbiem

23.septembris, 2011.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) Būvniecības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam, noslēdzis līgumu ar AS „BMGS” par kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem. Būvdarbi notiks Neibādē, Saulkrastos un Zvejniekciemā, izbūvējot kanalizāciju 9 kilometru garumā.

Būvdarbu uzraudzību veiks līgumsabiedrība SIA „Eirokonsultantu nams” un SIA „Statybos strategia”.

Būvniecības darbus plānots uzsākt septembra beigās, un tie jāpabeidz 12 mēnešu laikā kopš uzsākšanas brīža.

Kopējās līguma izmaksas ir 1 279 687,95 Ls, PVN ieskaitot.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.

Kā jau informējām, iepriekš noslēgtais līgums ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering” tika pārtraukts, izbūves grafika neievērošanas un nekvalitatīvi veikto darbu dēļ.

Tiks pārtraukta ūdens piegāde

19.septembris, 2011.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” informē, ka sakarā ar jaunā ūdensvada pieslēgumu trešdien, 21.septembrī, no 9.00-18.00 tiks pārtraukta ūdens piegādes Saulkrastu centrā no Bīriņu ielas līdz Pērses ielai, daudzstāvu ēku Liepu ielā ieskaitot.

Saulkrastu komunālserviss aicina apmaksāt parādus par piegādāto siltumu

11.augusts, 2011.

Jūlija mēnesī SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) informēja, ka jau vasarā aktīvi gatavojas jaunajai apkures sezonai, veicot ēku apkures sistēmu siltināšanas un apkures sistēmas kopumā uzlabošanas darbus, tādejādi iespēju robežās uzlabojot ēku siltumnoturību un nodrošinot siltumenerģijas taupību.

Tomēr, lai iestājoties aukstam laikam ēkas nepaliktu bez siltuma padeves, SKS atgādina un aicina juridiskās un fiziskās personas, kurām ir izveidojušies parādi par piegādāto siltumenerģiju iepriekšējās apkures sezonās, samaksāt sakrājušos parādu summu. Ja parādi netiks apmaksāti, SKS lems par siltumenerģijas piegādes ierobežojumiem, apkures sezonu uzsākot vēlāk, vai arī piegādājot to ierobežotā apjomā.

Pārtraukts līgums par kanalizācijas tīkla būvniecības darbiem

1.jūlijs, 2011.

Informējam, ka pamatojoties uz darbu izpildes grafika neievērošanu un nekvalitatīvi veiktajiem kanalizācijas tīkla būvniecības darbiem Saulkrastos un Zvejniekciemā, SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir pārtraucis līgumu ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering”.

Patlaban ir izsludināts jauns iepirkums par kanalizācijas sistēmas uzlabošanas un kanalizācijas tīkla paplašināšanas darbiem. Plānots, ka būvniecības darbi atsāksies š.g. septembrī, līdz ko tiks noslēgts līgums ar citu uzņēmēju.

Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām !