Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Turpināsies kanalizācijas tīklu apsekošanas darbi

Otrdiena, jūlijs 17th, 2018

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka līdz jūlija beigām turpināsies kanalizācijas tīklu apsekošanas darbi. Kā jau iepriekš tika ziņots, lai veiktu pārbaudi un konstatētu iespējamos nesaskaņotos lietus ūdens pieslēgumus un kanalizācijas bojājumus centralizētajiem pilsētas kanalizācijas tīkliem, Saulkrastu pilsētas teritorijā notika sadzīves kanalizācijas tīklu apsekošana ar dūmu metodi.
Vēlreiz vēršam uzmanību, ka kanalizācijas tīklos ievadītie dūmi nerada bojājumus apkārtējai videi, kā arī nekaitē iedzīvotāju veselībai un drošībai.

Jautājumu gadījumā zvanīt SIA “Saulkrastu komunālserviss” Ūdens apgādes nodaļas vadītājam Jānim Kaprano pa tālr. 28638505.

Pabeigti kanalizācijas tīklu remontdarbi

Ceturtdiena, jūlijs 12th, 2018

Pārbaudot kanalizācijas tīklu darbību, 2017. gada sākumā kanalizācijas pieslēgumā pie ēkas Raiņa ielā 7 tika konstatēti bojājumi. Izvērtējot remontdarbu apjomu un sarežģītību, tie tika sadalīti divās kārtās.
Pagājušā gada rudenī tika pabeigti kanalizācijas tīklu remontdarbu pirmā kārta, šķērsojot pilsētas galveno maģistrāli Ainažu ielas posmā starp Smilšu un Raiņa ielām.
Savukārt šī gada jūnijā tika pabeigta remontdarbu otrā kārta, kas aizkavējās inženiertīklu tehniskās koncentrācijas un augstā gruntsūdeņu dēļ. Labiekārtošanas darbus pēc kanalizācijas tīklu remontdarbiem daļēji pabeigs šī gada jūlijā, atjaunojot trotuāra bruģa segumu blakus autostāvvietai pie ēkas Raiņa ielā 7. Labiekārtošana pilnībā tiks pabeigta kopā ar ēkas renovācijas darbiem.

Veiks kanalizācijas tīklu apsekošanas darbus

Otrdiena, jūlijs 10th, 2018

Lai veiktu pārbaudi un konstatētu iespējamos nesaskaņotos lietus ūdens pieslēgumus un kanalizācijas bojājumus centralizētajiem pilsētas kanalizācijas tīkliem, SIA “Saulkrastu komālserviss” šī gada 11. un 12. jūlijā Saulkrastu pilsētas teritorijā veiks sadzīves kanalizācijas tīklu apsekošanu ar dūmu metodi.
Kanalizācijas tīklos ievadītie dūmi neradīs bojājumus apkārtējai videi, kā arī nekaitēs iedzīvotāju veselībai un drošībai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir informēts par plānotajām pārbaudēm.
Jautājumu gadījumā zvanīt SIA “Saulkrastu komunālserviss” Ūdens apgādes nodaļas vadītājam Jānim Kaprano pa tālr. 28638505.

Noslēdzies iepirkums Zvejniekciema katlumājas modernizācijai

Pirmdiena, jūnijs 11th, 2018

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” izsludinātajā iepirkumā, siltumavota efektivitātes paaugstināšanai Zvejniekciema katlumājai, uzvarējis SIA “AGB SERVISS”.
Plānots, ka jūnija vidū “Saulkrastu komunālserviss” noslēgs līgumu ar iepirkumā procedūrā uzvarējušo firmu.
SIA “AGB SERVISS” izstrādās projektu, kā arī veiks autoruzraudzību un visus nepieciešamos būvniecības darbus. Tāpat uzņēmums, piegādās un uzstādīs šķeldas katlu un rezerves kokskaidu granulu katlu.
Darbi notiek projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” (projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/008) ietvaros.

Logo_garais_KF

Ūdens patēriņa rādījumi jānodod noteiktajā termiņā

Ceturtdiena, jūnijs 7th, 2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina, ka saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2012 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus nolasa klients – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājs, kurš ar pakalpojumu sniedzēju noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu.
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā līgumā noteiktajā termiņā. Rādījumus var iesniegt vairākos veidos, izvēloties ērtāko: zvanot pa tālruni 67951361, rakstot uz e-pastu skaititaji@komunalserviss.lv vai arī uzņēmuma tīmekļa vietnes www.komunalserviss.lv sadaļās „Nodot skaitītāju rādījumus” vai „Skaitītāju rādījumu nodošana Web”.