Notiek ceļu sakārtošana un trūkstošo ceļa zīmju uzstādīšana

31.jūlijs, 2008.

Turpinās jaunu ceļa zīmju uzstādīšana, jo ceļa zīmes ļoti bieži mīklainos apstākļos pazūd. Katra nozagta ceļa zīme prasa papildus līdzekļus, tāpēc aicinām iedzīvotājus ziņot pašvaldības policijai par konstatētiem pārkāpumiem – ceļa zīmju bojāšanu vai piesavināšanos!

Turpinās arī ceļu remontdarbi vietās, kuras kā problemātiskas savos iesniegumos norādījuši Saulkrastu iedzīvotāji. Tur tiek klāts grants-šķembu maisījums.

Baltijas ielā notiek novadgrāvju tīrīšana un krūmu izciršana.

Ūdens kvalitāte atbilst normām

31.jūlijs, 2008.

Ir izstrādāts projekts ūdensvada pārbūvei un atjaunošanai dzelzceļa pārbrauktuves rajonā, lai nodrošinātu normālu ūdens padevi uz tā saukto Putnu ciemu un Bīriņu ielu. Projekts ir pieņemts, bet tam ir augstas realizācijas izmaksas, tāpēc tiks lūgta Saulkrastu Domes palīdzība tā realizācijā.

Pagājušās nedēļas vidū Sanitārā inspekcija pārbaudīja mūsu ūdens kvalitāti un nekādus pārkāpumus neatklāja, secinot, ka ūdens kvalitāte atbilst visām prasībām.

Uzstādīti pirmie individuālie siltumtīkli!

31.jūlijs, 2008.

Pabeigta pirmo siltumtīklu uzstādīšana. Atsevišķas siltumregulācijas sistēmas ļauj regulēt vēlamo temperatūru, programmējot to pat pa stundām, tas palīdz ekonomēt siltumu, līdz ar to arī pazemināt maksu par siltumu. Šādu siltumtīklu uzstādīšana ir samērā dārga, šobrīd Domes ēkā, mazajā skolā, kā arī Raiņa ielā 7 to finansēja Saulkrastu Pilsētas dome, bet pārējās ēkās (Skolas 6, Skolas 8, Skolas 4a, Raiņa 3) komunālserviss no līdzekļiem, kas iegūti no iedzīvotāju maksājumiem par siltumu. Ar laiku tiek plānots, ka šādus siltumtīklus uzstādīs visās daudzdzīvokļu mājās, jo tie dod daudz priekšrocību – neskaitot siltumekonomiju, tā ir atdalīta sistēma, kuru neietekmēs citu ēku bojājumi, tāpēc daudz ērtāk veikt nepieciešamos remontdarbus.

Uzstādītās sistēmas ir pārbaudītas, tās tiks izmēģinātas, sākoties jaunajai apkures sezonai.

Tika nomainīts arī kopējās cirkulācijas sūknis, kas kontrolēs un pados tikai vajadzīgo ūdens daudzumu – tas ļaus ietaupīt elektroenerģiju.

Tika sakārtota (atremontēta) arī siltumkamera pie Domes.

 

Šķirosim atkritumus arī Saulkrastos!

25.jūlijs, 2008.

 

Mūsu spēkos ir saglabāt dabu un atstāt tīru apkārtējo vidi mūsu bērniem, mums ir  tikai nedaudz jāpamaina ikdienas paradumi. Mūsdienās cilvēki rada virkni atkritumu, kuru var un vajadzētu izmantot atkārtoti.

„Saulkrastu Komunālserviss” sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas kompāniju „Ragn-Sells” deviņos atkritumu savākšanas laukumos ir uzstādījis konteinerus šķirotiem atkritumiem:

  • papīram un kartonam;

  • plastmasas iepakojumam.

Šķirošana ir ne tikai videi draudzīgs, bet arī ekonomiski izdevīgs pasākums. Samazināsies nešķirotu sadzīves atkritumu daudzums un šķirotie atkritumi tiks izvesti bez maksas.

No otrreizējām izejvielām, kas tiek sagatavotas no dalīti vāktajiem atkritumiem, tiks ražotas jaunas preces un enerģija.

Šāda pieredze jau ir daudzām Latvijas pilsētām – tagad arī Saulkrastu iedzīvotāji varēs piedalīties pasaules resursu taupīšanā, šķirojot atkritumus.

Esiet aktīvi un dariet to!

 

Atkritumu šķirošana ir ļoti vienkārša. Dalīti no sadzīves atkritumiem tiek savākta makulatūra un kartons, ka arī tīrs plastmasas un papīra iepakojums, tas tiek likts speciāli šim mērķim paredzētajos konteineros. Šeit ir dažas rekomendācijas par šķirošanu:

  • šķirošanai DER tīri polietilēna maisi un tīras plasmasas kastes, tīras PET pudeles un kannas no dzērieniem, kā arī cits tīrs plastmasas iepakojums
  • šķirošanai NEDER plasmasas un gumijas izstrādājumi, kā arī netīras plēves;
  • no papīra izstrādājumiem pārstrādei DER avīzes, žurnāli, katalogi, reklāmas materiāli, biroju papīrs, burtnīcas, aploksnes, gramatas bez vākiem, tīras un sausas kartona kastes, tīrs papīra iepakojums;
  • pārstrādei NEDER slapjš kartons, vienreiz lietojamie trauki, follija, putuplasts, iepakojums no dzērieniem, iepakojums no saldējuma, konfektēm u.t.t.

Ūdens spiediens atkal normas robežās

25.jūnijs, 2008.

No 11. līdz 13. jūnijam tika novērstas ūdens spiediena problēmas Saulkrastu centra daudzdzīvokļu mājām, kas radās lielā sausuma un bojāta ūdensvada dēļ. Vairākās daudzdzīvokļu mājās bija pazemināts ūdens spiediens. Tika atklāts ūdensvada plīsums uz L. Paegles ielas, tas tika saremontēts, kā arī atjaunota ūdens padeve.

Tomēr problēmas ar spiedienu turpinājās. Pēc cītīgiem problēmas risinājuma meklējumiem tika atklāts bojāts ventilis, kas nebija mainīts no 20. gs. 60.tajiem gadiem. Ventilis tika nomainīts, un problēma – novērsta. Turpmāk, lai nodrošinātu centru ar normālu ūdens padevi, atjaunojot elektropadevi uz urbumu pie ūdenstorņa, tad dzeramo ūdeni varēs piegādāt arī no dzelzceļa puses. Elektrokabeļa nomaiņa un urbuma darbības uzsākšana varētu notikt līdz jūlija vidum.