Notiek ūdens skaitītāju nomaiņa

23.februāris, 2008.

Informējam, ka 90% ūdens skaitītāju verifikācijas derīguma termiņi tuvojas beigām, tas nozīmē, ka tie ir jāpārbauda. Klienti, kuri vēlas uzstādīt jaunus skaitītājus, to var darīt, ieguldot personīgos līdzekļus. Pārbaudes process tiks veikts apmēram gada laikā, jo komunālservisam ir ļoti daudz klientu un pārbaudes nenotiek tik ātri. Pavasarī turpināsies ūdens skaitītaju pārbaude privātmājām, jo daudzviet ir aizdomas par to, ka laistīšanai izmantotais ūdens netiek uzskaitīts ar ūdens skaitītājiem un notiek nelikumīga ūdens patērēšana.

Restrukturizācija

23.februāris, 2008.

Restrukturizācijas rezultātā visi sektori apvienoti 2 nodaļās: Apsaimniekošanas un siltuma nodaļā, kā arī Ūdensapgādes un labiekārtošanas nodaļā, par kuru vadītājiem kļuvuši Vilnis Matrozis (apsaimniekošana un siltums) un Vilis Zeļģis (ūdensapgāde un labiekārtošana). Iepriekš apsaimniekošana bija apvienota ar labiekārtošanu, tomēr, tā  kā mājokļu apsaimniekošana vairāk ir saistīta ar siltumapgādi, notikušas šādas struktūru izmaiņas, kas nekādi neietekmēs iedzīvotājus, tikai atvieglos SIA „Saulkrastu komunālservisa” darbu. 

Tika pieņemts lēmums, ka vajadzīgs klientu apkalpošanas speciālists, kas spēs atbildēt uz visiem klientus interesējošajiem jautājumiem. Notika konkurss uz šo amatu, pretendentu bija daudz, bet no visiem kā piemērotākā tika izvēlēta Daiga Vītola, kura atbildēs uz iedzīvotāju zvaniem un konsultēs klientus, kas ieradīsies koomunālservisā, uzklausot viņu vēlmes un sūdzības. Darbu viņa uzsāka 1. februārī.

 

Pieredzes apmaiņa Carnikavā

23.februāris, 2008.

18. janvārī SIA „Saulkrastu komunālservisa” darbinieki devās pieredzes apmaiņā uz Carnikavu, kur iepazinās ar tāda paša profila pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” darbu. Trīs darbinieki: direktors Guntars Ozoliņš, galvenā grāmatvede Ilona Birzniece un apsaimniekošanas un siltuma nodaļas vadītājs Vilnis Matrozis, kas piedalījās šajā braucienā, bija apmierināti ar redzēto. Pēc iepazīšanās ar darba organizāciju un finansēm komunālservisa darbinieki nonāca pie vairākiem secinājumiem.

„Mūsu uzņēmumu ir grūti salīdzināt ar Carnikavas pašvaldības aģentūru, jo Carnikavā visa komunālā saimniecība ir pašvaldības pārziņā – komunālserviss iesniedz pilsētas domei vajadzīgo līdzekļu pieprasījumu, un dome apstiprina šo budžetu. „Saulkrastu komunālserviss” nav pašvaldības aģentūra, bet gan atsevišķs uzņēmums, kas tikai sniedz pašvaldībai noteiktus pakalpojumus, tāpēc no pilsētas domes mēs nesaņemam tik lielu atbalstu kā Carnikavas kolēģi,”  tā galvenās atšķirības komentē G. Ozoliņš.

Abu komunālservisu darbinieki no kolēģiem var daudz mācīties. Carnikavas kolēģi ļoti stingri izturas pret parādniekiem, nav svarīgi, cik liels ir nenomaksātais parāds, svarīgs ir tikai laiks, cik ilgi maksājumi nav veikti. Ja iedzīvotājs nav norēķinājies divus mēnešus, viņš riskē, ka drīz viņa lieta tiks iztiesāta. Nav svarīgi, cik liels ir parāds – tiesas darbi var sākties pat par 20Ls lielu parādu. Šo pieredzi apsver pārņemt arī SIA „Saulkrastu komunālserviss”, jo ir pietiekami daudz nemaksātāju, kurus norēķināties ar komunālservisu pagaidām aicina parādu piedziņas firma. Pārsvarā parādu piedziņa ir veiksmīga, tomēr šobrīd pastāv situācijas, kurās nav citas izejas, kā mēģināt nesamaksāto piedzīt caur tiesu. Līdz šim neviens tiesas process nebija noticis, tomēr esošā situācija liek komunālservisam izvērtēt, kuri nemaksātāji būtu jāiesaista tiesas procesos, un nopietni apsvērt domu sūdzēt viņus tiesā.

Ņemot vērā to, ka Carnikavas komunālserviss ir pašvaldības aģentūra, tās darba organizācija un grāmatvedība ir daudz komplicētākas, nekā  mūsu pilsētas komunālservisa, tāpēc vajadzīgs lielāks personāls. „Saulkrastu komunālservisa” grāmatvedības programmas ir modernākas. I. Birzniece uzsver: „Mums ir izveidota vienota grāmatvedības sistēma, tiek lietota viena programma, tas, protams, atvieglo darbu. Nesen mēs to papildinājām ar klientu moduli un tagad drīzumā plānojam papildināt arī ar apsaimniekošanas moduli, kas ļaus aprēķinus veikt vēl ātrāk un efektīvāk.”

Lai kādas arī būtu atšķirības, ir daudz kopīgu problēmu, kuru iespējamie risinājumi tika apspriesti šajā pieredzes apmaiņā. Carnikavas komunālservisam, atšķirībā no mūsu komunālservisa, nav savas tehnikas, tāpēc tā jāizīrē no citiem uzņēmumiem, kas neapšaubāmi sadārdzina pakalpojumu izmaksas. Toties mūsu pilsētā vēl joprojām pastāvošās atkritumu izvešanas problēmas jau pirms kāda laika ar veiksmīgu pašvaldības darbību atrisinātas un novērstas Carnikavā, pieņemot atbilstošus noteikumus.

Šis nav pirmais pieredzes apmaiņas brauciens – vasarā uzņēmuma darbinieki apmeklēja Baldoni un Sedu. No Baldones kolēģiem mūsu komunālserviss aizguva dalītā ūdens tarifa ieviešanu. Līdz tam iedzīvotāji maksāja tikai par izlietotā ūdens daudzumu, bet pēc dalītā tarifa ieviešanas visi ūdens patērētāji, neskatoties uz izlietotā ūdens daudzumu, maksā noteiktu maksu par ūdens pārvades sistēmas uzturēšanu kārtībā, lai ūdens vispār nokļūtu pie patērētājiem.

Pieredzes apmaiņā ir iespējams aizgūt daudz vērtīgu ideju, kas palīdz labāk organizēt komunālservisa darbu. Drīzumā „Saulkrastu komunālserviss” plāno apciemot kaimiņos esošos komunālservisus, piemēram, Garkalnē.

                                                                                                            

 

Pamatkapitāla palielināšana

23.februāris, 2008.

Daudzi no jums noteikti ir dzirdējuši, ka SIA „Saulkrastu komunālservisa” pamatkapitāls palielināts par 800000 Ls. Gribam uzsvērt, ka tie nav naudas līdzekļi.

 Lai uzlabotu ūdens kvalitāti, SIA „Saulkrastu komunālserviss” pretendē uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem, projekta rezultātā ir iespēja iegūt vairāk kā 3 miljonus Ls, par kuriem varētu atjaunot gan ūdens trases, gan sūknētavas.  Lai vispār pretendētu uz šiem līdzekļiem, SIA „Saulkrastu komunālservisa” īpašumā ir jābūt attiecīgajām trasēm un sūknētavām, kuras varētu uzlabot. Līdz šim minētās ūdens cirkulācijas sistēmas daļas bija Saulkrastu Pilsētas domes īpašumā. Saulkrastu Dome, atbalstot SIA „Saulkrastu komunālservisa” vēlmi uzlabot ūdens trašu tehnisko stāvokli, nodeva ūdensvadus un sūknētavas SIA „Saulkrastu komunālserviss” īpašumā. Šo ūdens sistēmas daļu kopvērtība ir 812200Ls (tas arī ir mūsu pamatkapitāla palielinājums – ūdens trases 812200Ls vērtībā), tā kā esam ieguvuši sistēmu vairāk kā 800000 Ls vērtībā, kuras uzlabošanā ir jāiegulda vairāki miljoni latu. Tatad patiesībā SIA „Saulkrastu komunālserviss” kontā nav ieskaitīts neviens papildus lats!

Cienījamie daudzdzīvokļu ēku īpašnieki!

23.februāris, 2008.


Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumie, līdz veiksmīgai daudzdzīvokļu ēku privatizācijas noslēgšanai trūkst vēl tikai viena posma. Privatizētās ēkas jānodod īpašumā personam, kuras privatizējušas maja esošos dzīvokļus ar domājamo daļu (daļu no koplietošanas ēkām un ēkas konstrukcijām).

Šis process var notikt pēc „Pilnvarojuma līguma nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai” līguma parakstīšanas, kuru dzīvokļu īpašnieki slēdz ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”. Ar šo līgumu dzīvokļu īpašnieki piekrīt, ka mājas apsaimniekošanu turpmāk uzņemas SIA „Saulkrastu komunālserviss”.

Saulkrastu pilsētas domes Finanšu komiteja 17.oktobra sēdē nolēma uzdot SIA „Saulkrastu komunālserviss” sadarbībā ar Nekustamo īpašumu nodaļas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju organizēt dzīvokļu īpašumu kopsapulces daudzdzīvokļu māju kopīgās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumu sakārtošanai.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” rīkos kopsapulces, uz kurām tuvākajā laikā tiks aicināti dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki, esiet atsaucīgi un piedalieties kopīgajā apspriešanā!

Lapa 33 no 34« Pirmā...1020«3031323334»