Ūdens spiediens atkal normas robežās

25.jūnijs, 2008.

No 11. līdz 13. jūnijam tika novērstas ūdens spiediena problēmas Saulkrastu centra daudzdzīvokļu mājām, kas radās lielā sausuma un bojāta ūdensvada dēļ. Vairākās daudzdzīvokļu mājās bija pazemināts ūdens spiediens. Tika atklāts ūdensvada plīsums uz L. Paegles ielas, tas tika saremontēts, kā arī atjaunota ūdens padeve.

Tomēr problēmas ar spiedienu turpinājās. Pēc cītīgiem problēmas risinājuma meklējumiem tika atklāts bojāts ventilis, kas nebija mainīts no 20. gs. 60.tajiem gadiem. Ventilis tika nomainīts, un problēma – novērsta. Turpmāk, lai nodrošinātu centru ar normālu ūdens padevi, atjaunojot elektropadevi uz urbumu pie ūdenstorņa, tad dzeramo ūdeni varēs piegādāt arī no dzelzceļa puses. Elektrokabeļa nomaiņa un urbuma darbības uzsākšana varētu notikt līdz jūlija vidum.

Esiet uzmanīgāki būvdarbu laikā!

25.jūnijs, 2008.

15. maijā notikušais spiedvada pārrāvums Baltijas ielā tika veiksmīgi likvidēts. Spiedvads tika pārrauts starp sūkņu stacijām Ķīšupes un Mārstaļu ielā. Avārija radās būvniecības laikā radušās kļūdas rezultātā. Par laimi, no mums neatkarīgu apstākļu ietekmē, kanalizācijas ūdeņi paštecē plūda uz sūkņu staciju un neuzkrājās būvbedrē.

Lai nesagādātu neērtības Saulkrastu iedzīvotājiem, netika atslēgts ūdens. Operatīvas darbības rezultātā netika pieļauta arī notekūdeņu noplūšana vidē.

Vēlreiz atgādinām, ka jābūt ļoti uzmanīgiem ikvienu būvdarbu laikā un jāievēro topogrāfijā norādīto objektu atrašanās vietas, lai pēc iespējas retāk gadītos līdzīgas avārijas!

Jauns traktors

16.maijs, 2008.

Jaunais traktors

test 

Iegādājāmies jaunu traktoru, jo vecais bija morāli un fiziski novecojis. Tas prasīja tik lielus materiālos ieguldījumus un tā ekspluatācijas izdevumi bija tik lieli, ka uzturēšana bija kļuvusi nerentabla.

Jaunais traktors ļaus efektīvāk veikt dažādus darbus, piemēram, ūdensvadu būvi.

Iegādāties jaunu tehniku bija iespējams tikai, izmantojot līzingu, jo SIA tik lielu brīvu līdzekļu šobrīd nav.

Aprīļa jaunumi

7.maijs, 2008.

Informējam, ka turpmāk visus rēķinus, ko agrāk maksājāt SIA „Saulkrastu komunālservisa” kasē, iedzīvotāju ērtības labad tagad varēs apmaksāt jebkurā bankā, bet Baltic Trust Bankas (GE Money Bank) Saulkrastu filiālē jums nebūs jāmaksā komisijas maksa. No 15. maija komunālservisa kase tiks slēgta un vairs nekādus maksājumus nepieņems. Lūdzam rēķinus apmaksāt savlaicīgi, jo par samaksas datumu tiks uzskatīta diena, kad nauda nonāks komunālservisa kontā, nevis tiks iemaksāta bankā.

28. aprīlī beidzās apkures sezona. Gatavojoties nākamajai sezonai, tiek veikti daži uzlabojumi – tiek uzstādīti siltummezgli, atsevišķās vietās veikta trašu skalošana. Siltumapgādē jau otro gadu ir zaudējumi – šobrīd tie sasniedz vairākus tūkstošus. Pirms diviem gadiem saņemot siltumtīklus, vajadzēja mainīt katlus, trašu daļas, tas prasīja lielus kapitālieguldījumus, siltumtarifi, neskatoties uz nemitīgi augošo inflāciju, netika paaugstināti, lai vēl vairāk neietekmētu iedzīvotāju finansiālo stāvokli. Zaudējumi līdz šim tika segti no papildpakalpojumos iegūtajām finansēm (ūdensvadu būvniecība u.c.), bet šie ienākumi ir neprognozējami, tāpēc uz tiem nevar balstīties turpmāko sezonu laikā. Tas spiež paaugstināt siltumtarifus, lai spētu uzturēt kārtībā siltumtrases.

Skolas ielā 8 tika veikts energoaudits – fotografēšana ar īpašo kameru, kas nosaka vietas, kurās rodas lielākie siltuma zudumi. Kārtējo reizi noskaidrojām, ka ir jāveic sienu un bēniņu siltināšana, kuru no apsaimniekošanas maksām nav iespējams veikt – iedzīvotājiem ir pašiem jāveic ieguldījumi. Tas būtu ļoti saprātīgi, jo siltināšana ievērojami samazinātu maksu par patērēto siltumu, īpaši nozīmīgi tas kļūs nākamajās sezonās, kad prognozēts resursu cenu kāpums.

Notiek ceļu greiderēšana un seguma lāpīšana. Ceļu segumu daudzviet bojāja augstais gruntsūdens līmenis. Daudzviet nepārdomātas būvniecības dēļ ir aizsprostojušies novadgrāvji, tāpēc ledus un sniega kušanas ūdeņi appludināja atsevišķu mājas pagalmus.

Spodrības mēneša laikā sadarbībā ar Saulkrastu Pilsētas domi notika bezmaksas lielgabarīta atkritumu izvešana. Kopumā tika pieņemti 145 izsaukumi, kopā tika izvesti 250-260m3 atkritumu. Atkritumu bija tik daudz, ka tos paredzētajā laikā (no 23.-26. aprīlim) nemaz nevarēja paspēt izvest, izvešana turpinājās arī dažas dienas pēc noteiktā laika beigām. Visvairāk atkritumu nodeva privātmāju iedzīvotāji, secinājums – privātmāju īpašniekiem vajadzētu vairāk padomāt par savu atkritumu apsaimniekošanu. Aicinām šādu akciju laikā iedzīvotājiem savlaicīgi pieteikt savu dalību akcijā, tas ievērojami atvieglinās gan mūsu darbu, gan taupīs jūsu laiku!

Jau šobrīd 15 dažādās Saulkrastu vietās ir uzstādīti atkritumu konteineri šķirotajiem atkritumiem. Tur aicinām jūs bez maksas izmest savus sašķirotos atkritumus!

Esiet aktīvi spodrības mēneša laikā!

24.aprīlis, 2008.

No 12. aprīļa līdz 12. maijam spodrības mēneša ietvaros aicinām Jūs sakopt savu apkārtni!

2. maijā iedzīvotāji aicināti pulcēties pie Saulkrastu Pilsētas domes uz pilsētas sakopšanas talku!

SIA “Saulkrastu komunālserviss” sadarbībā ar Saulkrastu Domi rīko nestandarta atkritumu bezmaksas savākšanas akciju mūsu uzņēmuma teritorijā Liepu ielā 3 novietotajos atkritumu konteineros no 21. līdz 28. aprīlim 8.00 – 17.00 iedzīvotāji bez maksas varēs nodot nestandarta atkritumus (mēbeles, elektrotehnikas ierīces, metāllūžņus u.c.)

No 23. līdz 26. aprīlim komunālserviss savāks nestandarta atkritumus no mājām, šo pakalpojumu gan vajadzētu iepriekš pieteikt pa tālruni 67951361.

No katras mājas tiks pieņemti ne vairāk kā 2 kubikmetri atkritumu, tas pats attiecas uz atkritumiem, kurus vedīsiet uz atkritumu savākšanas laukumiem.