Pamatkapitāla palielināšana

23.februāris, 2008.

Daudzi no jums noteikti ir dzirdējuši, ka SIA „Saulkrastu komunālservisa” pamatkapitāls palielināts par 800000 Ls. Gribam uzsvērt, ka tie nav naudas līdzekļi.

 Lai uzlabotu ūdens kvalitāti, SIA „Saulkrastu komunālserviss” pretendē uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem, projekta rezultātā ir iespēja iegūt vairāk kā 3 miljonus Ls, par kuriem varētu atjaunot gan ūdens trases, gan sūknētavas.  Lai vispār pretendētu uz šiem līdzekļiem, SIA „Saulkrastu komunālservisa” īpašumā ir jābūt attiecīgajām trasēm un sūknētavām, kuras varētu uzlabot. Līdz šim minētās ūdens cirkulācijas sistēmas daļas bija Saulkrastu Pilsētas domes īpašumā. Saulkrastu Dome, atbalstot SIA „Saulkrastu komunālservisa” vēlmi uzlabot ūdens trašu tehnisko stāvokli, nodeva ūdensvadus un sūknētavas SIA „Saulkrastu komunālserviss” īpašumā. Šo ūdens sistēmas daļu kopvērtība ir 812200Ls (tas arī ir mūsu pamatkapitāla palielinājums – ūdens trases 812200Ls vērtībā), tā kā esam ieguvuši sistēmu vairāk kā 800000 Ls vērtībā, kuras uzlabošanā ir jāiegulda vairāki miljoni latu. Tatad patiesībā SIA „Saulkrastu komunālserviss” kontā nav ieskaitīts neviens papildus lats!

Cienījamie daudzdzīvokļu ēku īpašnieki!

23.februāris, 2008.


Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumie, līdz veiksmīgai daudzdzīvokļu ēku privatizācijas noslēgšanai trūkst vēl tikai viena posma. Privatizētās ēkas jānodod īpašumā personam, kuras privatizējušas maja esošos dzīvokļus ar domājamo daļu (daļu no koplietošanas ēkām un ēkas konstrukcijām).

Šis process var notikt pēc „Pilnvarojuma līguma nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai” līguma parakstīšanas, kuru dzīvokļu īpašnieki slēdz ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”. Ar šo līgumu dzīvokļu īpašnieki piekrīt, ka mājas apsaimniekošanu turpmāk uzņemas SIA „Saulkrastu komunālserviss”.

Saulkrastu pilsētas domes Finanšu komiteja 17.oktobra sēdē nolēma uzdot SIA „Saulkrastu komunālserviss” sadarbībā ar Nekustamo īpašumu nodaļas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju organizēt dzīvokļu īpašumu kopsapulces daudzdzīvokļu māju kopīgās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumu sakārtošanai.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” rīkos kopsapulces, uz kurām tuvākajā laikā tiks aicināti dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki, esiet atsaucīgi un piedalieties kopīgajā apspriešanā!

Mums ir sava mājaslapa

25.janvāris, 2008.

Ar 2008.gada februāri mums ir jauna mājaslapa, kurā turpmāk atradīsiet informāciju par mums, mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, cenām un kontaktinformāciju, kā arī aktualitātēm!

Lapa 34 no 34« Pirmā...1020«3031323334