Komunālservisa finanšu situācija ļauj plānot jaunus darbus 2009. gadā

23.janvāris, 2009.

Komunālservisa lielākais peļņas avots 2008. gadā ir bijuši dažādi pasūtījumi, piemēram, ūdens vadu ievilkšana, kurus veicot, gūta peļņa. Ja nebūtu šādu objektu, Komunālsevisam būtu ļoti grūti strādāt, jo gan siltuma nodaļa, gan ūdenssaimniecība strādā ar zaudējumiem. Maldīgs ir daudzu uzskats, ka tarifi ir neadekvāti lieli un dod milzīgu peļņu – tā nav! Pat ar šādiem tarifiem komunālservisam būtu jāstrādā ar zaudējumiem, jo tarifi nespēj nosegt visus izdevumus.  Paļaujoties tikai uz iedzīvotāju maksājumiem, atkal nāktos celt tarifus, mēs centīsimies pēc iespējas no tā izvairīties, tāpēc šobrīd neplānojam 2009. gadā celt maksu par komunālajiem pakalpojumiem. Līdzekļi, kas iegūti par objektu izpildi, pārsvarā tika ieguldīti uzņēmuma attīstībā, piemēram, par tiem tika pirkts jaunais traktors. Nākamā gada situācija nav prognozējama, jau šobrīd samazinās pasūtījumu skaits, tāpēc grūti veidot konkrētus attīstības plānus. Tomēr SIA „Saulkrastu komunālserviss” finanšu situācija šobrīd ir stabila; februārī tiks pabeigti līzinga maksājumi par traktoru, kas ļaus domāt par tālāko attīstību.