Komunālservisam oktobrī darba netrūkst

10.novembris, 2008.

Apkures sezona tika uzsākta veiksmīgi jau oktobra sākumā. Mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli, jau ir redzama ekonomija – nosakot vajadzīgo temperatūru, netiek velti tērēts siltums, līdz ar to ietaupās arī iedzīvotāju nauda, jo par siltumu jāmaksā mazāk. Siltajās oktobra dienās Raiņa un Ainažu iela katlu mājas no pulksten 22.00 līdz 6.00 nestrādāja, lai taupītu līdzekļus. Vidrižu ielas katlu mājā uzstādītais jaunais apkures katls darbojas atbilstoši, un šobrīd notiek izmēģinājumi, lai noteiktu, ar kādām granulām kurināt ir visefektīvāk.

Oktobrī nācās novērst dažādas ūdenssaimniecības avārijas. Divas reizes plīsa ūdens vads zem dzelzceļa iepretī maiznīcai „Bemberi”. Pirmā avārija, kas notika 7. oktobrī, tika veiksmīgi novērsta, jo tieši tobrīd notika dzelzceļa sliežu remonts. Otrās avārijas, kas notika 21.oktobrī, sekas ir ļoti grūti likvidēt, jo valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” sliežu demontācijas gadījumā vēlas saņemt kompensāciju par radītajiem zaudējumiem. Komunālservisam naudas šim mērķiem nav, jo ūdenssaimniecība jau vairākus gadus strādā ar zaudējumiem, arī pašvaldība atsakās piešķirt līdzekļus avārijas seku likvidācijai. Arī pagaidu risinājums šajā situācijā nav iespējams. Situācija, attiecīgi nerīkojoties, var izvērsties ļoti nepatīkama.

Abas avārijas radušās, jo ūdensvads ir ļoti novecojis un tam steidzami nepieciešama rekonstrukcija. Šobrīd pa dzelzceļu notiek aktīvs ogļu kravu transports, rodas vibrācijas, kuras, iespējams, izraisīja avārijas, tomēr galvenais iemesls ir novecojušais ūdensvads, kurš būvēts pagājušā gadsimta 30. gados. Jauna ūdensvada būvei projekts tika izstrādāts, bet Saulkrastu Pilsētas dome tam nepiešķīra vajadzīgos līdzekļus. Šobrīd notiekošais ir tikai neapdomīgās rīcības sekas.

Ostas rajonā notika ūdensvada rekonstrukcija. Iepriekš ūdens plūda cauri vairākām mājām un tajā bija augsts dzelzs piesārņojums no mājās esošajām vecajām metāla caurulēm. Tagad notiek metāla cauruļu nomaiņa uz to plastmasas līdziniecēm. Līdzekļi šim mērķim bija paredzēti pašvaldības budžetā, kas saņemti par ostas pakalpojumiem.

Oktobrī notika ūdens attīrīšanas iekārtu vadības programmas uzlabošana. Tika izdarītas izmaiņas datorprogrammā, kas turpmāk uzlabos iekārtu darbu. Lai sistēma jebkuros apstākļos strādātu vēl drošāk, vajadzētu vēl vienu datoru, bet tas prasa papildus ieguldījumus. Lai tos iegūtu, vajadzētu vēl palielināt tarifus, bet tas netiks darīts. Mēs vēl joprojām ceram uz pašvaldības atbalstu, lai veiktu vajadzīgos uzlabojumus mūsu darbībā.