Komunālserviss informē

12.jūlijs, 2010.

No 1. – 30. jūnijam SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) rīkoja akciju, kuras laikā, apmaksājot visu nenomaksāto rēķinu pamatsummu, kas sakrājusies par sniegtajiem pakalpojumiem, iedzīvotājiem tiks anulēta aprēķinātā kavējuma nauda (līguma sods).
Lai arī iedzīvotājiem tika piedāvāta šāda akcija, tomēr to izmantoja nedaudzi.
SKS atgādina par nepieciešamību veikt savlaicīgi maksājumus par piegādātajiem pakalpojumiem, kā arī , ja radušās grūtības ar pakalpojumu apmaksu, sazināties ar komunālservisa darbiniekiem. Tuvāka informācija pa tālr. 67951361.